SE HVA DU FÅR TILGANG TIL SOM ABONNENT

På denne siden kan du se hva du får tilgang til som abonnent.
Trykk på kategoriene under for å navigere.

LEVELED TEXTBOOKS

Level A
Textbook nivå A har én kort setning pr. side for elever som trenger å bruke tid på det de leser. Ønsker de lengre tekst bygger neste nivå videre på setningen og historien. Heftene kan derfor brukes progressivt i leseutviklingen

Level B
Textbook nivå B har én til to linjer eller én til to setninger pr. side. Nivå B bygger videre på teksten fra nivå A. Ønsker eleven lengre tekst bygger neste nivå videre på setningen og historien.

Level C
Textbook nivå C har tre linjer eller setninger pr. side. Nivå C bygger videre på teksten fra nivå B. 

Tips

La eleven gjerne øve på motoriske ferdigheter ved å legge inn en et blankt ark i boken når de lager heftene. Der kan de skrive navnet sitt, og deres eget alfabet eller en tekst.

Beskriv illustrasjonene og diskuter på engelsk.

TEXTBOOKS

To be

Teksten fokuserer på bruk av "to be" i ulike setninger og tekstmengde ut fra heftets nivå for å beskrive ulike følelser

Stop Bullying

Teksten fokuserer på måter elevene kan oppleve mobbing og erting. Det fokuseres på fire arenaer: sosial, verbal, fysisk og nettmobbing. Heftet er ment å skape en diskusjon i klasserommet på engelsk.

Counting Monsters

Tell på engelsk med enkel matematikk. Legg til og trekk fra. Hvor mange er det nå? elevene bruker bildene like aktivt som teksten og må tenke etter. Bruk gjerne teksten som den er og/eller oversett samtidig.

Pirates

Dette er en enkel historie om pirater som drar ut for å finne en skatt. Finner de den? Bruk illustrasjonene aktivt. Hva ser eleven? Hvilke farger er de ulike elementene?

In the Jungle

Livet i jungelen er noe mange er interessert i. Heftet tar for seg ulike dyr i jungelen. Men er det noen av dyrene som faktisk ikke finnes i en jungel, men andre steder? Diskuter. Enkelte dyr er farlige og giftige Bruk illustrasjonene aktivt til å beskrive også det som ikke er nevnt i teksten.

Into Space

Heftet tar for seg en månelanding ikke ulik den vi kjenner så godt med første mann på månen. Men her er det andre ting vi møter som feks. romvesen med en slutt som overrasker. Diskuter handlingen og beskriv illustrasjonene.

I see a ...

Her øver elevene på hva de ser og hvordan ting ser ut og hvordan de er formet. Hva liker elevene? Diskuter og beskriv illustrasjonene.

My friends

Hvem er din venn? Teksten fokuserer på hvilke venner man har, og i denne sammenhengen er det ulike dyr, og at man liker de ulike vennene. Diskuter og beskriv illustrasjonene. Bruk fargene, størrelser etc.

My street

Hvordan ser ditt nabolag ut? Teksten baserer seg på beskrivelser av hus, hva de er laget av og hvem som bor på den andre siden av gaten. Elevene gjenkjenner teksten og knytter den til egne opplevelser. Det er fint å kunne snakke om elevenes egne nabolag etter lesingen. Beskriv illustrasjonene.

Mermaids

Pirater er på jakt etter en skatt. De oppdager havfruer og rømmer før havfruene synker skipet deres. Det ender godt for havfruene som nå får leve i fred og fordragelighet.

Fairies

Kommer snart

nb_NONorsk bokmål