SE HVA DU FÅR TILGANG TIL SOM ABONNENT

På denne siden kan du se hva du får tilgang til som abonnent.
Trykk på kategoriene under for å navigere.

BOKMÅL

Lesekurs A - NYNORSK

Del 2 tar for seg sammensatte grafemer / konsonantforbindelser. Alle lesekursleksjoner har egen LIKS-beregning (Lesbarhetsindeks) og lydbok av tekstene.

Lesekurs A er tilpasset elever som har utfordring med avkoding i lesing og rettskriving på småtrinnet (4. klasse, og kan også brukes mot elever i 3. klasse som trenger øving i samme type avkodingsoppgaver basert på den enkeltes behov i forhold til nærmeste utviklingssone. Lundbergskjemaet / lesetrappa er uansett utgangspunktet for hvor elevene er i leseutviklingen. De fleste på 3. trinn som sliter med lesing kan for eksempel ha behov for øving i fonologisk syntaks (slå sammen lyder til ord) og holde lydene gjennom lesingen). Dette må den enkelte lærer som underviser elevene vurdere fra elev til elev. Det er også elever som er født tidlig og sent på året som kan ha overlappende behov, så en må ikke se seg blind på "trinn" i denne sammenhengen).
Lesekursleksjonene kan også passe godt til elever på mellomtrinnet som har lignende utfordringer i avkodingen. Lesekurset er utviklet i Jørgen Frost og Vigdis Refsahls ånd, og rådført med PPT med hovedfokus på avkoding i lesingen. Del 1 tar for seg enkeltlydene som førstelyd. Alle lesekursleksjoner har egen LIKS-beregning (Lesbarhetsindeks) og lydbok av tekstene.

Dette er med andre ord et lesekurs for de som henger etter i lesingen, men husk at elevenes ferdighetsnivå i lesing er avgjørende for valg av tiltak for elevene. Har de sporet av i leseutviklingen i 1. klasse og trenger spesialpedagogisk oppfølging, og går nå i tredje klasse, må det vurderes av den enkelte lærer hva som passer elevene. Kanskje trenger noen til og meg leseøving slik som i 1. klasse, selv om elevene går i 4. klasse. Da kan det være lurt å ta en kikk på alfabetheftene som er beregnet på 1. klasse-elever. Det kan også være elever på ungdomsskolen og videregående skole som må få et tilbud på helt grunnleggende nivå ut fra egen leseutvikling, så her må læreren vurdere den enkelts behov.

NYNORSK

LESEKURS A - DOKUMENTER

Lærerveiledningen er så godt som komplett. Dette er en versjon som mangler korrektur og finpuss

LESEKURS A - DEL 2 - NYNORSK

21. BL-ORD

Logisk brist:
Bilen var gul som blod.

22. BR-ORD

Logisk brist:
Bilen er først gul, seinare er han raud

23. DR-ORD

Logisk brist: Sola skin, men det er drittvêr og regner.

24. FL-ORD

Logisk brist: Heksa Flire blei våt på beina da flamma brann ho.

25. FJ-ORD

Logisk brist:

26. FR-ORD

Logisk brist:

27. GL-ORD

Logisk brist:

28. GN-ORD

Logisk brist:

29. NG-ORD

Logisk brist:

30. GR-ORD

Logisk brist:

31. KL-ORD

Logisk brist:

32. KN-ORD

Logisk brist:

33. KR-ORD

Logisk brist:

34. PL-ORD

Logisk brist:

35. PR-ORD

Logisk brist:

36. SK-ORD

Logisk brist:

37. SKR-ORD

Logisk brist:

38. SL-ORD

Logisk brist:

39. SM-ORD

Logisk brist:

40. SN-ORD

Logisk brist:

41. SP-ORD

Logisk brist:

42. SPR-ORD

Logisk brist:

43. ST-ORD

Logisk brist:

44. STR-ORD

Logisk brist:

45. SV-ORD

Logisk brist:

46. TR-ORD

Logisk brist:

47. TV-ORD

Logisk brist:

48. VR-ORD

Logisk brist:

nb_NONorsk bokmål