SE HVA DU FÅR TILGANG TIL SOM ABONNENT

På denne siden kan du se hva du får tilgang til som abonnent.
Trykk på kategoriene under for å navigere.

BOKMÅL

Lesekurs B - BOKMÅL

DEL 2

Lesekurs B er tilpasset elever som har utfordring med avkoding i lesing og rettskriving på mellomtrinnet. (5.-7. klasse)
Lesekursleksjonene kan også passe godt til elever på ungdomsskolen og videregående skole som har lignende utfordringer. Ved bruk i småskolen (3.- 4. trinn, anbefales det å ta ut de vanskeligste oppgavene ved gjennomføringen. Lesekurset er utviklet i Jørgen Frost og Vigdis Refsahls ånd, og rådført med PPT med hovedfokus på avkoding i lesingen. Del 1 tar for seg enkeltlydene som førstelyd, monoftonger (vokaler) og diftonger. Alle lesekursleksjoner har egen LIKS-beregning (Lesbarhetsindeks) og lydbok av tekstene. Del 2 starter med sammensatte grafemer som kn-ord, skr-ord, gn-/-ng-ord osv. Del 2 startes opp med å produseres hvert øyeblikk.

NYNORSK

LESEKURS B - DOKUMENTER

Lærerveiledningen er så godt som komplett. Dette er en versjon som mangler korrektur og finpuss

LESEKURS B - Leksjoner konsonantforbindelser

21. BL-ord

Logisk brist:
Herr Blom snakker til to blånisser,
men sier: "dere tre".

22. BR-ord

Logisk brist:
Brio løper mot en busk, og hopper inn i kjelleren med hodet først (Ingen kjeller der).

23. DR-ord

Logisk brist:
Det står at Herr Dreier ignorerte moren, men det er broren.

24. FL-ord

Logisk brist:
En flokk delfiner fløy forbi ham

25. FJ-ord

Logisk brist:
Rasmus er fjerdemann og sist, men de er åtte elever på turen.

26. FR-ord

Logisk brist:

27. GL-ord

Logisk brist:

28. GN-ord

Logisk brist:

29. NG-ord

Logisk brist:

30. GR-ord

Logisk brist:

31. KL-ord

Logisk brist:

32. KN-ord

Logisk brist:

33. KR-ord

Logisk brist:

34. PL-ord

Logisk brist:

35. PR-ord

Logisk brist:

36. SK-ord

Logisk brist:

37. SKR-ord

Logisk brist:

38. SL-ord

Logisk brist:

39. SM-ord

Logisk brist:

40. SN-ord

Logisk brist:

41. SP-ord

Logisk brist:

42. SPR-ord

Logisk brist:

43. ST-ord

Logisk brist:

44. STR-ord

Logisk brist:

45. SV-ord

Logisk brist:

46. TR-ord

Logisk brist:

47. TV-ord

Logisk brist:

48. VR-ord

Logisk brist:

nb_NONorsk bokmål
nb_NONorsk bokmål