SE HVA DU FÅR TILGANG TIL SOM ABONNENT

På denne siden kan du se hva du får tilgang til som abonnent.
Trykk på kategoriene under for å navigere.

BOKMÅL

Klasselesekurs - BOKMÅL

Elever som er på intensive lesekurs må få mulighet til å automatisere det de har lært når de kommer tilbake til klassen og fellesundervisningen. “Klasselesekurs er i utgangspunktet for elever uten spesielle vansker med avkoding eller forståelse, men som likevel vil nyttiggjøre seg en periode der bestemte områder innenfor det å mestre tekster og lesing på en god måte.” (Refsahl, Klasselesekurshefte). Alle klasselesekurs har egen lydbok.

Nå jobber vi med klasselesekurs på to nivåer (som intensive lesekurs) Klasselesekurs A og B (henholdsvis 3.-4. klasse og for mellomtrinn / ungdomsskolen.

NYNORSK

Klasselesekurs - DOKUMENTER

KLASSELESEKURS A

Klasselesekurs A passer godt for elever på 3.-4. trinn eller som et alternativ for eldre elever som kan ha store utfordringer med å gjennomføre klasselesekurs B-leksjoner..

1. ARKEOLOGI

2. NATURENS HJELPERE

3. Mediene

4. FORURENSNING

KLASSELESEKURS B

Klasselesekurs B passer godt for elever på mellomtrinn og ungdomsskole, eller som et alternativ for elever i voksenopplæring og videregående skole som trenger tilpassede tekster i enkeltemner.

1. ARKEOLOGI

2. NATURENS HJELPERE

3. Den fjerde statsmakt

4. FORURENSNING

nb_NONorsk bokmål