SE HVA DU FÅR TILGANG TIL SOM ABONNENT

På denne siden kan du se hva du får tilgang til som abonnent.
Trykk på kategoriene under for å navigere.

BOKMÅL

Alfabethefter Nivå A, B, C - BOKMÅL

Alfabetheftene baserer seg på ord-bilde-forhold med enkeltord til enkle setninger, og passer godt for elever i 1. klasse som er tidlig i leseopplæringen. For elever som følger lesetrappa, så kan heftene fungere godt som 90%-hefter (egen lesing). Det er laget noen arbeidshefter til nivå A, men det vil etterhvert bli arbeidshefter til alle Alfabetheftene på alle nivåer.

Heftene har tre nivåer som du kan lese mer om til høyre for denne kolonnen.

Alle alfabethefter på nivå A er konvertert til A4 ark i tillegg til selvheftingshefter, slik at heftene kan heftes i kopimaskinen. Nivå B og C konverteres fortløpende. Alle nivå A-hefter har også nå egne arbeidshefter tilknyttet alfabetheftet.

NYNORSK

Alfabetheftenes nivåer

Nivå A
har fokus på førstelyd og lyd-bilde-forhold med fire ord og bilder som gjentas gjennom heftet fra enkeltord til korte setninger.

Nivå B
har fokus på førstelyd, midtlyd og noe sistelyd og på lyd-bilde-forhold med fire ord og bilder som gjentas gjennom heftet.

Nivå C
har fokus på førstelyd, midtlyd og noe sistelyd og på lyd-bilde-forhold med fire ord og bilder som gjentas gjennom heftet.

NIVÅDELTE ALFABETHEFTER

A-lyden - Nivå A

A-lyden - Nivå B

A-lyden - Nivå C

Kort: førstelyd (A)

Lydkort med bilder og ord fra alle Alfabethefter på Nivå A

B-lyden - Nivå A

B-lyden - Nivå B

B-lyden - Nivå C

Kort: førstelyd (B)

Lydkort med bilder og ord fra alle Alfabethefter på Nivå B

C-lyden - Nivå C

Kort: førstelyd (C)

Lydkort med bilder og ord fra alle Alfabethefter på Nivå C

D-lyden - Nivå A

D-lyden - Nivå B

D-lyden - Nivå C

E-lyden - Nivå A

E-lyden - Nivå B

E-lyden - Nivå C

F-lyden - Nivå A

F-lyden - Nivå B

F-lyden - Nivå C

G-lyden - Nivå A

G-lyden - Nivå B

G-lyden - Nivå C

H-lyden - Nivå A

H-lyden - Nivå B

H-lyden - Nivå C

I-lyden - Nivå A

I-lyden - Nivå B

I-lyden - Nivå C

J-lyden - Nivå A

J-lyden - Nivå B

J-lyden - Nivå C

K-lyden - Nivå A

K-lyden - Nivå B

K-lyden - Nivå C

L-lyden - Nivå A

L-lyden - Nivå B

L-lyden - Nivå C

M-lyden - Nivå A

M-lyden - Nivå B

M-lyden - Nivå C

N-lyden - Nivå A

N-lyden - Nivå B

N-lyden - Nivå C

O-lyden - Nivå A

O-lyden - Nivå B

O-lyden - Nivå C

P-lyden - Nivå A

P-lyden - Nivå B

P-lyden - Nivå C

R-lyden - Nivå A

R-lyden - Nivå B

R-lyden - Nivå C

S-lyden - Nivå A

S-lyden - Nivå B

S-lyden - Nivå C

T-lyden - Nivå A

T-lyden - Nivå B

T-lyden - Nivå C

U-lyden - Nivå A

U-lyden - Nivå B

U-lyden - Nivå C

V-lyden - Nivå A

V-lyden - Nivå B

V-lyden - Nivå C

Y-lyden - Nivå C

Z-lyden - Nivå C

Æ-lyden - Nivå C

Ø-lyden - Nivå A

Ø-lyden - Nivå B

Ø-lyden - Nivå C

Å-lyden - Nivå A

Å-lyden - Nivå B

Å-lyden - Nivå C

nb_NONorsk bokmål