illustrasjoner: TheHungryJpeg.com

Som mange sikkert har fått med seg, har Lesevinduet.no inngått et kjempeflott samarbeid med Malimo.no om å integrere Lesevinduet på plattformen til Malimo.no. Det er krevende og kostbart å utvikle en plattform som er skalert slik at den takler stadig økende medlemsmasse og abonnenter fra hele landet.
Malimo.no har en fantastisk flott, ny plattform, og et samarbeid mellom oss er en vinn-vinn-situasjon for begge våre firma og kundene våre. Det blir tilgang til mye mer innhold for dere abonnenter og vi står sterkere sammen, enn hver for oss. I tillegg til at du som privatkunde kan abonnere på innhold hos Malimo, vil du også kunne kjøpe enkeltprodukter hos Malimo. Dette gjelder også Lesevinduets produkter.

Lesevinduet vil fortsette å oppdateres med nytt innhold også etter at Malimo overtar Lesevinduet på sin egen plattform. Nye intensive lesekurs vil produseres, nye nivådelte lese- og faghefter vil komme, og mye av det dere allerede kjenner her på Lesevinduet.no i dag vil fornyes og med nytt materiale.

Nettbutikken er allerede overført til malimo.no – og enkeltprodukter kan du starte å kjøpe der allerede. Noe er lagt ut, og mer kommer fortløpende. Nettbutikken med Lesevinduets produkter finner du her.

FOR NYE OG RETURNERENDE ABONNENTER
Vi er nå inne i en overgangsfase der vi skal tilby produktene på én plattform (hos Malimo). Det betyr at Lesevinduet.no som plattform gradvis blir utfaset, og vi starter å fase inn nye kunder eller returnerende kunder som ikke har et aktivt abonnement den 1. september TIL Malimo.no. Nye privatkunder vil kunne få tilgang til blant annet Lesevinduets produkter gjennom et abonnement hos Malimo.no fra og med denne datoen.

1. september avslutter Lesevinduet.no med andre ord å selge privatlisenser for vårt innhold på vår egen nettside.

Jeg ønsker å understreke at dette gjelder NYE abonnenter som ikke har et aktivt abonnement hos Lesevinduet.no (har du avsluttet et abonnement tidligere, er det ikke aktivt og kan ikke fornyes hos oss fra og med denne datoen).

FOR EKSISTERENDE PRIVATKUNDER SOM HAR ET AKTIVT ABONNEMENT ETTER 1. SEPTEMBER
Vi har en god del private kunder som abonnerer hos oss. ALLE private kunder som har et aktivt abonnement etter 1. september, beholder sin abonnementsperiode hos Lesevinduet.no frem til den utløper. DISSE ABONNEMENTENE KAN IKKE FORNYES HOS OSS ETTER ENDT PERIODE, men må opprettes da på nytt hos Malimo.no – Informasjon til eksisterende abonnenter etter 1. september, vil motta en e-post fra Lesevinduet med ytterligere informasjon.

FOR KOMMUNER, SKOLER OG KLASSER
For kommuner, skoler og enkeltklasser som har et abonnement på lesevinduet.no, eller ønsker et abonnement, vil det komme mer informasjon senere. Disse typene abonnementer er fortsatt aktivt på Lesevinduet.no også etter 1. september i en periode. Sammen med Malimo.no vil vi finne et tidspunkt der vi faser inn nye bedriftskunder til Malimo.no.

Mer informasjon vil komme til bedriftskunder når dette er klart .

Ha en lesevennlig dag videre

Alt godt!
Martin Fyrileiv
Lesevinduet.no