Flere har etterspurt A4-versjon av Alfabethefter, lesehefter og faghefter på norsk og engelsk. Dette arbeidet er nå startet og 10 hefter er ferdige (A, B, C og D-lyd, alle nivåer). Det er snakk om nesten 200 hefter, så det vil ta litt tid, men arbeidet er nå i gang. Det vil fortsatt være mulig å bruke selvhefting som alternativ noe som er morsomt for elevene å gjøre selv. Legg inn et blankt ark og heftene blir personalisert / elevens eget hefte der de kan tegne og skrive navnet sitt.

Du kan allerede ta en titt på A4-versjonen av Alfabethefte A nivå A, B og C her dersom du er abonnent.

Er du gratismedlem kan du sjekke A4-versjonen her