Hva får du tilgang til som abonnent

Som skoleabonnent får du tilgang til absolutt alt av våre ressurser, lesehefter, lesekursleksjoner, lydøving/Leseøving, pedagogiske spill med mere. Nå er det også lagt til lydbøker av tekstene til ALLE Lesekursleksjoner og klasselesekurs, og mer kommer. Alle tekster i alle andre produkter vil etterhvert også få lydbøker.

Under kan du lese mer om de enkelte produktseriene vi har i vårt sortiment for deg. Om du ikke har gjort det allerede, ta gjerne en titt på gratisprøvene (de grønne knappene til venstre) og gjør deg kjent med de ulike ressursene.

Pr. i dag har vi fokus på bokmål og engelsk. Men det kommer mer nynorsk fortløpende der vi prioriterer lesekursleksjonene. Med tiden vil vi også tilby nynorsk av alle våre produkter.

Våre produkter

Intensive lesekurs (Lesekurs A og Lesekurs B)

Våre intensive lesekurs er basert på Jørgen Frost og Vigdis Refsahls forskning om Helhet-Del-Helhets-prinsippet. Alle leksjoner har egen lydbok, og det er planlagt å lage ca 65 ulike leksjoner for mellomtrinnet som blir et komplett lesekursopplegg basert på lydene vi har i språket vårt.

Det blir produsert ca. 1 leksjon i uka i gjennomsnitt framover.
Pr. i dag er 63 leksjoner ferdige (40 leksjoner Lesekurs B, og 24 Leksjoner lesekurs A)
, og flere er under utvikling og blir lagt til fortløpende. (del 1 for lesekurs A og B er da komplett). Man gjennomfører ca. 1 leksjon i uka. Lesekurs B: Del 1 er nå komplett med 20 leksjoner. Leksjoner til Del 2 (Lesekurs B) er under produksjon.

Nynorsk: Lesekurs A er det lagt ut 24 leksjoner (komplett Del 1). Lesekurs B er det lagt ut 40 leksjoner. Del 1 er komplett på nynorsk. Del 2 nærmer seg komplett.

Tekstene skal være spennende og motivere til videre lesing. Det finnes alt for mange tekster der ute som ikke er motiverende. Alle tekstene har også en logisk brist, det vil si at det er noe i innholdet som gjør at elevene reagerer. I Leksjon 1 er den logiske bristen at de har plukket bær på våren. Alle vet at vi plukker bær på høsten, så dette er faktisk meningen og ikke en feil i leksjonene. Hvis elevene har fått med seg innholdet i teksten, og har kunnskapen, så vil de reagerer på dette hvis de oppfatter den. Her er det viktig at læreren ikke avslører den logiske bristen, og gir rom for refleksjon.

Alle leksjonene har rundt 20-24 oppgaver, 8 hentediktatkort og Rimlotto

Det er lydbøker til alle tekstene som elevene kan lytte til.

Alfabethefter

Alfabetheftene er nå komplette med arbeidshefter på alle nivåer.

Alfabetheftene baserer seg på ord-bilde-forhold med enkeltord til enkle setninger, og passer godt for elever i 1. klasse som er tidlig i leseopplæringen. For elever som følger lesetrappa, så kan heftene fungere godt som 90%-hefter (egen lesing). Det er laget noen arbeidshefter til nivå A, men det vil etterhvert bli arbeidshefter til alle Alfabetheftene på alle nivåer. Heftene har tre nivåer som du kan lese mer om til høyre for denne kolonnen.

Det er i dag 70 ulike Alfabethefter på 3 ulike nivåer.
ALLE heftene er komplette med egne arbeidshefter tilpasset de tre nivåene og basert på Jørgen Forsts ABC-fase i gjennomføringen
,

Kombinder gjerne Alfabetheftene med egne lydkort / alfabetkort som tar for seg alle ord i alle hefter med samme bilder som i heftene.

ALFABETHEFTENES NIVÅER

Nivå A
har fokus på førstelyd og lyd-bilde-forhold med fire ord og bilder som gjentas gjennom heftet fra enkeltord til korte setninger.

Nivå B har fokus på førstelyd, midtlyd og noe sistelyd og på lyd-bilde-forhold med fire ord og bilder som gjentas gjennom heftet.

Nivå C har fokus på førstelyd, midtlyd og noe sistelyd og på lyd-bilde-forhold med fire ord og bilder som gjentas gjennom heftet.

Elevene kan brette heftene selv, og legge inn et blankt ark for å lage "sitt eget" hefte, der de kan tegne og skrive navnet sitt. Alle Alfabethefter kan også lastes ned som A4-enkeltark, slik at de kan sendes til hefting i kopimaskinen.

Faghefter

Fagheftene er faktatekster ment for elever med utfordring i lesing. Heftene kan brukes på andre elever også ut fra eget leseferdighetsnivå, men heftene er ikke tilpasset ulike trinn i utgangspunktet.

Det er slik at det er elevenes leseferdigheter som er utgangspunktet for hvilke hefter de bør lese. Og alle hefter tar utgangspunkt i elever i grunnskolen som har utfordringer tilknyttet lesing. Som en hovedregel kan vi si at nivå 1-3 passer mange på småtrinnet, mens 4-6 mellomtrinn og u-skolen, men husk at dette ikke er en målestokk for å kjøre ett nivå i en klasse. Det er den enkelte elev som er i fokus for valg av hefte. Alle nivå har egen LIKS-beregning

FAGHEFTENES NIVÅER

Nivå 1 Hefter på nivå 1 har inntil 100 ord i heftet og 1-2 linjer pr. side.

Nivå 2 Hefter på nivå 2 har fra 94 - 250 ord i heftet og 2-3 linjer pr. side.

Nivå 3 Hefter på nivå 3 har fra ca. 230-380 ord i heftet og 5-7 linjer pr. side.

Nivå 4 Hefter på nivå 4 har fra ca. 340-450 ord i heftet og 6-8 linjer pr. side.

Nivå 5 Hefter på nivå 5 har fra ca. 430-530 ord i heftet og 8-9 linjer pr. side.

Nivå 6 Hefter på nivå 3 har fra over 500 ord i heftet og 9+ linjer pr. side.

Det kommer lydbøker til alle tekstene som elevene kan lytte til.

Elevene kan brette heftene selv, og legge inn et blankt ark for å lage "sitt eget" hefte, der de kan tegne og skrive navnet sitt. I tillegg er alle Faghefter nå konvertert til A4-ark slik at du kan få kopimaskinen til å hefte arkene for deg.

FortellerARK

FortellerARK

Bruk fortellerARK i skrivingen. Ta utgangspunkt i bildene på hvert ark og la elevene skape sine egne historier. Det er til nå produsert ferdig 4 samlinger av FortellerARK med tilsammen 80 illustrerte ark. Det er også blanke FortellerARK med i hver samling for elever som ønsker å lage sine egne fortellinger og tegne til.

La eleven finne på en historie eller en situasjon ut fra bildet. De skriver tittelen på den grønne linjen. Så skriver de tre linjer for å varme opp. Fortsett å skrive i egen skrivebok om ønskelig der de kan lime inn arket. FortellerARK fungerer på alle trinn i barneskolen. Selv elever som ikke selv kan skrive kan bruke arkene til rableskriving (pseudoskriving). De vil liksomskrive, oppdage og bruke bokstaver og lyder de kjenner. Dette rabler de ned på de tre nederste linjene (ved blyantmerket). Læreren skriver ned det elevene sier de har skrevet, på den grønne linjen øverst. Da kan elevene se hvordan det skrives på ordentlig og kan oppdage nye bokstaver og lyder. La også elevene selv tegne på blanke ark og lage sine egne fortellinger.

Alphabet books

Alphabet Book er den engelske varianten av Alfabetheftene og har kun 1 nivå. Det er hefter som har enkel oppbygging med enkeltord knyttet til bilder som avanserer til korte, enkle setninger underveis i heftet. Lyd-bilde-sammenhengen er det essensielle i heftet

Det alfabetiske prinsippet lærer oss at muntlig språk er representert gjennom det skrevne ord som igjen er representert av de ulike lydene i alfabetet og kombinasjonen av disse som utgjør lydene i språket vårt.

NB: Knytt hver lyd til bokstavene. Å lære å skrive de samme lydene gjør lesing og skriving enklere å lære.

Hvordan bruke Alphabet Books Eleven fokuserer på bildene som representerer de ulike lydene i hver Alphabet Book. Etterfølgende har hver bok en kort setning for hvert bilde, eks. "A is for acorn." Bruk bildene for å bekrefte betydningen av ordene og lydene i ordene. La eleven gjerne øve på motoriske ferdigheter ved å legge inn en et blankt ark i boken når de lager heftene. Der kan de skrive navnet sitt, og deres eget alfabet.

Det er 26 hefter i denne kategorien.

Det kommer lydbøker til alle tekstene som elevene kan lytte til.

Elevene kan brette heftene selv, og legge inn et blankt ark for å lage "sitt eget" hefte, der de kan tegne og skrive navnet sitt. Vi har begynt å konvertere heftene slik at de kan kan lastes ned som A4-enkeltark, slik at de kan sendes til hefting i kopimaskinen.

MyStory

MyStory

Bruk Disse engelske fortellerarkene i skrivingen. Ta utgangspunkt i bildene på hvert ark og la elevene skape sine egne historier. Det er til nå produsert ferdig 4 samlinger av MyStor med tilsammen 80 illustrerte ark. Det er også blanke MyStory-ark med i hver samling for elever som ønsker å lage sine egne fortellinger og tegne til.

La eleven finne på en historie eller en situasjon ut fra bildet. De skriver tittelen på den grønne linjen. Så skriver de tre linjer for å varme opp. Fortsett å skrive i egen skrivebok om ønskelig der de kan lime inn arket. MyStory fungerer på alle trinn i barneskolen.

Selv elever som ikke selv kan skrive kan bruke arkene til rableskriving (pseudoskriving). De vil liksomskrive, oppdage og bruke bokstaver og lyder de kjenner. Dette rabler de ned på de tre nederste linjene (ved blyantmerket). Læreren skriver ned det elevene sier de har skrevet, på den grønne linjen øverst. Da kan elevene se hvordan det skrives på ordentlig og kan oppdage nye bokstaver og lyder. La også elevene selv tegne på blanke ark og lage sine egne fortellinger.

MyStory er en oversatt variant av FortellerARK på bokmål.

Klasselesekurs

Til nå har vi 4 omfattende klasselesekurs B som kan gå over en til to uker i klasserommet, med 1 klassetime hver dag. Disse kursene er tilpasset mellomtrinn og ungdomsskole. Vi har også startet med å lage klasselesekurs A for 3.-4. trinn (Denne har vi nå 3 av).

Klasselesekursene er fagtekster og er bygd opp etter samme prinsipp som de intensive lesekursene. Klasselesekurs skal starte etter at elever som er på intensive lesekurs er tilbake i klasserommet. Da kan de dra nytte av verktøyene de har tilegnet seg på instensive lesekurs, og bruke dette på klasselesekursene. Tekstene i klasselesekursene er vanskeligere og mer dyptgående enn på intensive lesekurs. Selv sterke lesere skal ha nok å jobbe med i klasselesekursene, og for elever som har utfordringer med lesingen, tilpasses tekstmengde i lekse av læreren ved å merke av i teksten hvor mye han eller hun skal lese. Det er egen lærerveiledning for klasselesekursene.

Det er lydbøker til alle tekstene som elevene kan lytte til.

Lesehefter

Leseheftene er skjønnlitterære tekster ment for elever med utfordring i lesing. Heftene kan brukes på andre elever også ut fra eget leseferdighetsnivå, men heftene er ikke tilpasset ulike trinn i utgangspunktet.

Det er slik at det er elevenes leseferdigheter som er utgangspunktet for hvilke hefter de bør lese. Og alle hefter tar utgangspunkt i elever i grunnskolen som har utfordringer tilknyttet lesing. Som en hovedregel kan vi si at nivå 1-3 passer mange på småtrinnet, mens 4-6 mellomtrinn og u-skolen, men husk at dette ikke er en målestokk for å kjøre ett nivå i en klasse. Det er den enkelte elev som er i fokus for valg av hefte. Alle nivå har egen LIKS-beregning

LESEHEFTENES NIVÅER

Nivå 1 Hefter på nivå 1 har inntil 100 ord i heftet og 1-2 linjer pr. side.

Nivå 2 Hefter på nivå 2 har fra 94 - 250 ord i heftet og 2-3 linjer pr. side.

Nivå 3 Hefter på nivå 3 har fra ca. 230-380 ord i heftet og 5-7 linjer pr. side.

Nivå 4 Hefter på nivå 4 har fra ca. 340-450 ord i heftet og 6-8 linjer pr. side.

Nivå 5 Hefter på nivå 5 har fra ca. 430-530 ord i heftet og 8-9 linjer pr. side.

Nivå 6 Hefter på nivå 3 har fra over 500 ord i heftet og 9+ linjer pr. side.

Det kommer lydbøker til alle tekstene som elevene kan lytte til.

Elevene kan brette heftene selv, og legge inn et blankt ark for å lage "sitt eget" hefte, der de kan tegne og skrive navnet sitt. I tillegg er alle lesehefter nå konvertert til A4-ark slik at du kan få kopimaskinen til å hefte arkene for deg..

Lydøving

Leseøving/lydøving er en arbeidsmåte logopedene jobber med spesielt opp mot uttale av enkeltlyder, der elevene av ulike grunner ikke klarer å forme lydene riktig i munnen. Det kan være elever med ganespalte, skader i munn og tunge, eller for eksempel elever med Downs syndrom som har et helt annet utgangspunkt for utvikling av muskulatur i munn, lepper og tunge.

Dette er ikke leksjoner for å styrke lesingen og inngår ikke i helhetslesing, men som ren lydtrening og identifisering av enkeltlyder og stavelser.Det er 24 leksjoner i denne samlingen.

Det er produsert lydbøker til alle leseøvingshefter på bokmål. Disse heftene er også oversatt og komplette på nynorsk.

Skriv bedre!

Skriv bedre med Lesevinduet.

Dette er en serie arbeidsark med skriving av historier som allerede er begynt gjennom en kort tegnestripe. Elevene fortsetter å skrive videre på historien, og kan lage egen tegneseriestripe til sin historie. Skriveoppgaven har egne mål. Du finner disse 8 leksjonene på bokmål, nynorsk og engelsk.

Textbooks

LEVELED TEXTBOOKS

Dette er nivåbaserte lesehefter på engelsk. Vi har 27 hefter på 3 nivåer i dag og 3 nye kommer snart.

Level A Textbook nivå A har én kort setning pr. side for elever som trenger å bruke tid på det de leser. Ønsker de lengre tekst bygger neste nivå videre på setningen og historien. Heftene kan derfor brukes progressivt i leseutviklingen

Level B Textbook nivå B har én til to linjer eller én til to setninger pr. side. Nivå B bygger videre på teksten fra nivå A. Ønsker eleven lengre tekst bygger neste nivå videre på setningen og historien.

Level C Textbook nivå C har tre linjer eller setninger pr. side. Nivå C bygger videre på teksten fra nivå B. Det er planlagt å lage 70 ulike leksjoner for mellomtrinnet som blir et komplett lesekursopplegg basert på lydene vi har i språket vårt. Hittil er det lansert 4 leksjoner.

Det kommer lydbøker til alle tekstene som elevene kan lytte til.

Elevene kan brette heftene selv, og legge inn et blankt ark for å lage "sitt eget" hefte, der de kan tegne og skrive navnet sitt. Vi har begynt å konvertere heftene slik at de kan kan lastes ned som A4-enkeltark, slik at de kan sendes til hefting i kopimaskinen.

Andre ressurser, spill, arbeidshefter og sesongressurser

Vi har i dag mange andre ressurser som kan benyttes i undevisningen. Alt fra ressurser til klasserommet som bokstavark på engelsk og norsk, til julespill, halloweenspill, lesespill, lydkort osv.

Her finner du også enkelte produkter på nynorsk, men det er kun et lite utvalg.