Skriv bedre! er en serie skriveøvinger som baserer seg på en tegneseriestripe der historien starter, men elevene må lage fortsettelsen og slutten. Elevene kan om de vil tegne og skrive videre på historien som tegneserie på de blanke tegneserierutene som følger med, og/eller skrive videre på historien som ren tekstøving. Nå er 6 nye Skriv bedre!-hefter ferdige og lagt ut for abonnenter

Abonnenter finner Skriv bedre!-heftene her
Andre kan kjøpe Skriv bedre!-heftene her