Nå er det like før skolestart etter en lang sommerferie. Mange elever gleder seg til å møte vennene sine og få startet opp igjen. Skolen er et samlingspunkt for elevene og en arena der de kan oppleve mestring og økt selvbilde, men vi må ikke glemme at det også er noen som kommer første skoledag etter ferien med en klump i magen. Vi har elever som ikke har hatt en bra sommerferie. Vi har elever som har foresatte som drikker og fester, noen opplever også vold og overgrep mens andre rett og slett ikke har noen venner å støtte seg på.

Noen har vært på en kostbar sydentur med så mange inntrykk at de kunne ha pratet om det i hele timen, mens andre har vært hjemme eller på hytta i hele ferien. Ingenting av dette er negativt i seg selv, men for elevene som har dårlig råd, eller ikke reiser mye, kan fokuset på hvor de har vært i ferien bli både sårt og et statusjag elevene seg i mellom.

Første skoledag er for de fleste en positiv opplevelse og lærerens klasseledelse og oppmerksomhet kan ha avgjørende betydning for hvordan oppstarten vil utarte seg for den enkelte. Elevene ønsker å bli sett og lærere rundt om i landet gjør en utrolig bra jobb med å inkludere alle og se alle. Noen ganger er det ikke alltid lett å få til akkurat dette når det er enkelte elementer i et klasserom som stjeler oppmerksomheten til læreren og klassen.

Mitt råd er å starte rolig og få elevene til å finne sin plass på nytt. Roller skal defineres på nytt på godt og vondt, og elever som har en «lederrolle» i klasserommet vil trolig gjøre alt han eller hun kan for å få denne bekreftet på nytt av de andre. Det er første skoledag at en god del av grunnlaget elevene skaper i sin sosiale interaksjon med hverandre blir definert. Derfor er det viktig at alle lærere setter agenda for hvordan man vil ha det i klassen og elevene mellom seg.

Før første friminutt er det en god idé å prate om hva de skal gjøre i dette friminuttet. Vise at man er opptatt av det elevene driver med, gir trygghet ikke bare for den usikre eleven, men også for de sosialt sterke elevene som forstår at læreren følger med.

I forbindelse med skolestart har jeg laget et 12-siders elevhefte som ikke fokuserer på hvor elevene har vært på ferie, men hva de synes er best med å ha sommerferie. De kan tegne seg selv i en feriesituasjon og fortelle hva de gleder seg mest til med det nye skoleåret. I tillegg er det noen spørsmål om hva de har lest, hva de liker å forske på (for å gi grobunn til nysgjerrigheten) og hva de ønsker å gjøre i friminuttene framover. Her er det mye nyttig informasjon for læreren som kan legge opp undervisningen rundt noen emner og aktiviteter for elevene de første ukene. De som rekker opp hånda for å komme med ønsker er gjerne de som blir hørt, mens den stille ofte bare lar ting gå forbi i stillhet.

I tillegg er det en side om mobbing og hva elevene gjør hvis de ser at noen blir mobbet eller plaget. Det er alltid nyttig å repetere slike tankerekker, for den som sier at en skole ikke har mobbing, undergraver det de ikke selv ser. Jeg tør påstå at mobbing finnes overalt, men selv om vi ikke ser det, betyr ikke at det ikke finnes. Ute av syne ute av sinn er ingen god definisjon på dette spørsmålet.

I tillegg er det noen skriveoppgaver og en «Finn 10 feil» oppgave som de kan varme opp med.

Hele tanken bak Skolestart-heftet er ikke å gjøre noe som må være 100% faglig relatert, men å bygge opp sosial tankegang og en oppvarming til det som senere kommer i undervisningen litt senere. Elevene har så mange inntrykk når de kommer tilbake til skolen etter ferien, at en brå oppstart uten å reflektere over enkelte spørsmål som er viktige for deres sosiale interaksjon i klasserommet og i friminuttet, ikke trenger å gi en god skolestart for enkelte.

God skolestart til alle sammen og lykke til med nytt skoleår

Martin Fyrileiv

SKOLESTART: ELEVHEFTE for gratismedlemmer finner du her
SKOLESTART: ELEVHEFTE for abonnenter finner du her
IKKE MEDLEM? SKOLESTART: ELEVHEFTE KAN DU KJØPE HER