ALFABETHEFTER

Alfabetheftene baserer seg på ord-bilde-forhold med enkeltord til enkle setninger, og passer godt for elever i 1. klasse som er tidlig i leseopplæringen. For elever som følger lesetrappa, så kan heftene fungere godt som 90%-hefter (egen lesing). Det er laget noen arbeidshefter til nivå A, men det vil etterhvert bli arbeidshefter til alle Alfabetheftene på alle nivåer.

Heftene har tre nivåer som du kan lese mer om til høyre for denne kolonnen.

nb_NONorsk bokmål