Personvernerklæring

 • 1. INNLEDNING
 • Denne personvernerklæringen gjelder for nettstedet skripter.no / lesevinduet.no, og forklarer hvilken informasjon vi samler inn om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Nettstedets eier er ansvarlig for behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1. ledd). Nettstedene nevnt ovenfor sitt grunnlag for å behandle personopplysninger vil variere, men vil i henhold til personopplysningsloven § 8 bokstav a og b bestå av samtykke fra den registrerte eller fordi det er lovpålagt. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med den registrerte eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse. Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav c.
 • 2. OM PERSONOPPLYSNINGER OG REGELVERKET
 • Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og kjøps- og adferdshistorikk. All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er nettstedets eier som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.
 • 3. HVA SLAGS OPPLYSNINGER SAMLER VI INN?
 • For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Under følger en oversikt over hvordan vi typisk samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er. Vi samler ikke inn sensitiv informasjon. Kundeopplysninger overføres til Malimo.no i forbindelse med utfasing av denne nettsiden, da produktene etter overgangsperioden kun blir tilgjengelig hos malimo.no og for at kundene skal ha mulighet til å få tilbud på fornyelse av abonnementer på lesevinduet hos malimo, sikrer dette kommunikasjonen videre fremover til lesevinduet.no avsluttes som plattform for produktene.
 • a) OPPLYSNINGER DU SELV GIR TIL OSS
 • Når du registrerer deg på vår nettside for mottak av e-post og nyhetsbrev, må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Informasjonen du oppgir kan også berikes ved hjelp av oppslagstjenester eller sosiale medier du gir oss tilgang til. Ved betaling i nettbutikktjenester som stripe eller paypal gir du betalingsinformasjon som behandles konfidensielt av tredjepart (stripe / paypal).
 • b) OPPLYSNINGER VI FÅR GJENNOM BRUK AV TJENESTENE VÅRE
 • Når du bruker våre tjenester, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler blant annet informasjon om:
 • c) DIN ENHET OG DIN INTERNETT-TILKOBLING
 • Vi kan registrere informasjon om enheten du benytter, for eksempel produsent av mobil/PC, operativsystem og nettleser. Vi kan også samle informasjon om tilkoblingen til våre tjenester, som IP-adresser, nettverks-id, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler, cookies.
 • d) OPPLYSNINGER VI FÅR FRA ANDRE KILDER
 • Vi kan motta opplysninger om deg hvis du bruker noen av de andre tjenestene vi tilbyr på dette nettstedet. Vi samarbeider også tett med tredjeparter (f.eks. Facebook, Twitter, Instagram, leverandører av tekniske tjenester, betalingstjenester og leveringstjenester, reklamenettverk, analyseselskaper, og søkemotorer.) og kan motta opplysninger om deg fra disse. Dette inkluderer også opplysninger som er offentlig tilgjengelige.
 • e) INFORMASJONSKAPSLER OG ANNET INNHOLD SOM LAGRES LOKALT
 • Når du bruker våre tjenester eller er inne på våre nettsider, lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss.
 • 4. HVA BRUKES OPPLYSNINGENE TIL?
 • Vi bruker personopplysninger til følgende formål:
 • a) For å levere og forbedre tjenestene våre
 • Vi bruker personopplysninger for å levere tjenestene våre til deg. For eksempel trenger vi personopplysninger for at du skal kunne motta informasjon som er relevant som feks. nyhetsbrev og eposter for driftsmeldinger til abonnenter.
 • b) For å utarbeide statistikk og forstå markedstrender
 • Vi utarbeider statistikk for nettstedet. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle nettstedet og tjenestene våre. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.
 • c) For å forhindre misbruk av tjenestene våre
 • Vi bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av tjenestene våre. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, spamming, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov.
 • 5. DELING AV OPPLYSNINGER
  Skripter AS deler ikke i noen tilfeller personopplysninger med andre. Kundelister vil overføres malimo.no ifm sammenslåing og migrering av plattformen lesevinduet.no til malimo.no.
 • 6) Ved mistanke om lovbrudd
 • Vil informasjon kunne utleveres til offentlige myndigheter etter begjæring. Vi vil også kunne utlevere informasjon ved mistanke om svindel, eller informasjon som er nødvendig for å avklare konkrete tvister.
 • 7. SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER
 • Vi er ikke lovpålagt å holde på visse personopplysninger. Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring. Du kan henvende deg angående dette, og oppheve ditt kundeforhold ved å sende oss en melding ved å klikke her - merk at ved sletting av kundeforhold, så er det fortsatt enkelte opplysninger som vil bli lagret pga. bedriftens regnskap og billagsføring. Dine kjøp og fakturaer, kvitteringer o.l. er vi pliktige å holde på i 10 år. Din tilgang til produktene og private kjøp i vår nettbutikk vil opphøre umiddelbart ved sletting av din informasjon, og kan ikke påklages i ettertid dersom sletting er ønsket fra kunden selv.
 • 8. SIKRING AV PERSONOPPLYSNINGER
 • Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.
 • 9. SÆRLIG OM MARKEDSFØRING I EPOST OG SMS
 • Dersom du har et aktivt forhold til oss, kan vi sende deg informasjon og markedsføring på e-post. Det inkluderer nyhetsbrev og andre henvendelser vedrørende innhold, tjenester, tilbud, kampanjer og arrangementer fra oss, via e-post, og sosiale medier. Dersom du derimot ikke har et aktivt kundeforhold, er det kun underliggende informasjon som samles inn, som ikke direkte kan knyttes til person. Du kan når som helst enkelt og kostnadsfritt melde deg av markedsføringshenvendelser gjennom avmeldingsfunksjonen i e-postene. Vår policy er at våre kunder skal ha mulighet til å følge med på våre oppdateringer, produkter og tilbud. I et kundeforhold er det viktig for oss at du selv ønsker mottak av nyhetsbrev. Har du handlet hos oss eller selv aktivt bedt om å abonnere på nyhetsbrev, mottar du 1-2 nyhetsbrev i måneden i gjennomsnitt i tillegg til evt. driftsmeldinger som er av interesse for kundenes bruk av tjenesten. Alle som mottar nyhetsbrev fra oss kan selv og til enhver tid avslutte sitt nyhetsbrev. Du vil da bli slettet fra listen og ikke motta flere nyhetsbrev. I alle nyhetsbrev er det en link nederst hvor du ganske enkelt kan klikke "avslutt abonnement". Informasjonen som trengs som du oppgir ved abonnement av nyhetsbrev er kun epostadressen din og ditt navn.
 • 10. ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN
 • Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette på nettsiden lesevinduet.no.
 • 11. RETT TIL Å KLAGE
 • Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d.
 • 12. KONTAKTINFORMASJON
 • Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss via e-post ved å klikke her

 • KJØPS- OG BRUKSBETINGELSER
 • 1. Opphavsrett
 • www.lesevinduet.no drives av Skripter AS (org.nr.918 469 346 MVA). Malimo.no eier publiseringsrettighetene til alt innhold hos lesevinduet.no. Informasjon og bilder digitale produkter og tjenester på nettstedet er eid av selskapet og kan ikke kopieres eller distribueres og brukes uten særskilt tillatelse. Brudd på opphavsrett og kopirett vil kunne medføre anmeldelse og fakturakrav. Alle digitale produkter er i sin helhet beskyttet av åndsverksloven. Det er lov å benytte digitale lesehefter og andre digitale produkter kjøpt via abonnement på lesevinduet.no til eget bruk privat eller ved klasselisens og skolelisens . Det er lov å skrive ut og produsere valgfritt antall lesehefter du har kjøpt til eget bruk i egen undervisning i din jobbsituasjon. Det er dermed ikke lov til å videreføre, distribuere, dele med kolleger og ansatte til bruk i andre klasser enn din egen ved kjøp av enkeltprodukter/enkeltlisens/klasselisens. Dine kjøp (ved privatabonnement), er dine, og skal ikke deles med andre. Det er ikke lov å videreselge produktene. Ved kjøp av skolelisens kan alle på skolen kunne benytte seg av våre produkter fritt i undervisningen, uavhengig av antall ansatte, elever og andre som i daglig drift i skolen har bruk for produktene. Det er dermed ikke lov å dele med andre utenfor skolens juridiske enhet (som for eksempel en annen skole, eller lærer på andre skoler eller elever som ikke går på skolen lisensen gjelder for - gjelder også andre samarbeidspartnere som skolen måtte ha, som feks. PPT.). Det er heller ikke lov å sende digitale originalfiler til heimer som hjemlekse ved mindre dette allerede skal innstalleres og benyttes på skolenes, eller enkeltelevers iPad/PC til bruk i spesialundervisning.
 • Ønsker din skole en skolelisens, til fritt bruk på din skole, sender dere forespørsel til oss på post@malimo.no
 • 1. Kjøp
 • Alle produkter er inkludert moms. Lesevinduet.no har kun digitale produkter og det er dermed ingen fraktkostnader. Skripter AS tar forbehold om eventuelle feil, og forbeholder seg retten til å kansellere og/eller refundere kjøp og bestillinger.
 • 2. Oppsigelse
 • Alle abonnementer som klasselisens og skolelisens, er ett-årig, og utløper automatisk. Privatabonnement varer 1 år, men fornyes automatisk om kunden ikke avbryter abonnementet innen året er omme. Dette er opplyst om på nettsiden "min konto".
 • 3. Abonnement
 • Malimo.no har overtatt innholdet til lesevinduet og selger nye abonnementer på malimo.no. Fornyelse av abonnementer gjøres via post@malimo.no da nettsiden lesevinduet.no vil opphøre når de siste abonnenter har utløpt sin abonnementsperiode. Dette er et samarbeid med malimo.no om overføytting av lesevinduets materiale til ny plattform. Ønsker din skole å abonnere videre på lesevinduets innhold, tar dere kontakt på post@malimo.no for tilbud. Nærmere informasjon om hver abonnementspakke finner du på www.malimo.no eller send epost til post@malimo.no. Eksisterende kunder beholder tilgangen til lesevinduet.no til utløpet av sin abonnementsperiode.
 • 4. Betaling
 • Betaling av nye abonnementer og videreføring av abonnementer på malimo.no skjer via malimo.no. Malimo fakturerer nye kunder og eksisterende kunder som ønsker videreføring av abonnement.
 • 5. Tilgang til produktene
 • Produktene på lesevinduet.no kan lastes ned direkte fra nettsiden – Får du ikke tilgang til dine produkter på siden din, ta kontakt med oss på post@lesevinduet.no.
 • 6. Personvern, sikkerhet og personopplysninger
 • I forbindelse med bestillinger eller opprettelse av bruker, godtar du at Skripter AS kan lagre og bruke informasjonen din i kommunikasjonen og kundeforholdet med deg. Skripter AS vil ikke avsløre din personlige informasjon til tredjepart. Vi forbeholder oss retten til å bruke din e-post til markedsføring og nyhetsbrev. Det vil være mulig å avregistrere seg fra våre nyhetsbrev nederst i epostene. Kortinformasjonen du oppgir ved betaling på nettsiden, har vi ikke tilgang til og kan heller ikke få tilgang til dette. Vi benytter Stripe sin betalingsløsning som er både sikker og profesjonell. Du bestemmer selv om du vil lagre din betalingsløsning i vår nettbutikk for enklere framtidige kjøp. I samarbeid med malimo.no overføres kundelister til malimo.no fra lesevinduet.no slik at malimo.no kan sende tilbud om fornyelse av abonnement til lesevinduets kunder som ønsker videreføring.
 • 7. Kontakt & Support
 • Kontakt og support gjør du via post@lesevinduet.no for lesevinduets nettside. Kontakt post@malimo.no dersom du benytter lesevinduet hos malimo.no.
 • 8. Cookies
 • En cookie er en tekstfil som sendes fra et nettsted til datamaskinen der den er lagret enten i minnet (session cookies) eller som tekstbasert informasjonskapsel. Cookies brukes for å kjenne igjen deg som bruker. Feks. til å lagre deg i «logg inn»-vinduet eller handlekurven mens du er på ulike nettsider. Hvis nettleseren din er satt til å ikke akseptere cookies, vil du ikke være i stand til å gjøre noen ordre på nettstedet vårt. Du kan enkelt endre dette i innstillingene til nettleseren din. Vær oppmerksom på at vi ikke bruker cookies for å lagre personlig informasjon om deg.
 • 9. Force majeure
 • Skripter AS tar forbehold om force majeure, slik som krig, ulykker, arbeidskonflikter, brann, miljøkatastrofe, sykdom eller annen hendelse utenfor partens kontroll, og som hindrer bedriften fra å oppfylle sine forpliktelser. Skripter AS er en liten bedrift og kan være sårbar for uforutsette hendelser. Vi forplikter oss likevel til å ha en god og rask kommunikasjon der det er mulig.
 • 10. Tvister og lover
 • Norsk lov gjelder for alle kjøp gjort under disse vilkårene. Tvister om kjøp under disse vilkår skal utelukkende behandles av en norsk domstol.
 • 11. Angrefrist
 • Det er ingen angrefrist på digitale produkter som abonnement på denne nettsiden, da tilgangen til produktene blir gitt automatisk etter handelen/bestillingen er gjennomført, og man kan umiddelbart laste ned produktet.
 • BRUKERVILKÅR SPESIELT FOR ABONNEMENT
 • 1. Brukervilkårene gjelder alle typer privatlisenser, klasselisenser og skolelisenser av alle typer på lesevinduet.no - Malimo.no har egne brukervilkår for lesevinduets produkter hos malimo.no sin plattform og skal ikke forveksles med lesevinduets plattform i overgangsfasen med lesevinduet.no utfases.
 • 2. Privatlisens og Klasselisens følger personen / klassen lisensen gjelder så lenge abonnenten benytter lesevinduet.no og ikke malimo.no sine vilkår. En lisens ho lesevinduet.no er personlig eller følger klassen lisensen er kjøpt for. Det betyr at det ikke er tillatt å dele produktene som kan lastes ned med andre enn elevene en selv underviser. Innholdet, originale nedlastbare filer og tilverkede lesehefter kan ikke deles med andre kolleger som lisensen ikke er beregnet for, selv om heftene er skrevet ut og laget fysiske hefter av. Ønskes det at flere skal ha tilgang til innholdet, skal det kjøpes skolelisens, eller likt antall klasselisenser som antallet lærere / klasser som skal bruke det. Med lisensen er det lov å dele ut fysiske hefter til elevene i klassen(e) lisensen dekker. Privatlisensen varer 1 år fra kjøpsdato og avsluttes automatisk. Malimo.no har egne vilkår.
 • 3. Skolelisens er det abonnementet som dekker bruk av alt vårt innhold til en enkeltskole, uansett antall elever, ansatte eller andre internt i skolen som har behov for våre produkter. Skolelisensen varer 1 år fra innkjøpsdato. Dersom en kommune ønsker abonnement for flere skoler i kommunen, kan kommuneledelsen ta kontakt på post@lesevinduet.no for tilbud og rabatter.
 • 4. Alle produkter som erverves gjennom Lesevinduets abonnement er Skripter AS sin eiendom, og kan ikke deles utenfor lisensen, selges (fysisk eller digitalt) til andre. Malimo.no har egne vilkår for lesevinduets produkter hos malimo.no.
 • 5. Abonnenten får umiddelbar tilgang til alle nye produkter som legges til i tjenesten uten ytterligere kostnader innenfor lisensområdet.
 • 6. Overtredelse er straffbart og kan medføre erstatningsansvar. Skolens ledelse er ansvarlig for at skolens innkjøpte lisenser og brukervilkår overholdes og etterfølges av sine ansatte.
 • 7. abonnementet har ingen oppsigelsestid og avsluttes automatisk ved utløp av perioden. Fornyelse skjer nå kun via malimo.no
 • 8. Ved bruk av tjenesten aksepterer abonnenten disse vilkårene uten forbehold, og er pliktig til å orientere seg regelmessig om oppdateringer av disse. Vilkårene kan endre seg uten forvarsel, men store endringer vil annonseres. Abonnenten skal selv holde seg oppdatert på lesevinduet.no og lesevinduets facebookside om endringer i abonnement og nettsidens utvikling. Det vil bli annonsert viktige endringer, nytt materiell og oppdatert materiell på lesevinduet.no. Annonseringer som innebærer endringer i lesevinduets plattform og abonnementsvilkår vil også bli annonsert på nettsiden.
nb_NONorsk bokmål