Personvernerklæring

 • 1. INNLEDNING
 • Denne personvernerklæringen gjelder for nettstedet skripter.no / lesevinduet.no, og forklarer hvilken informasjon vi samler inn om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Nettstedets eier er ansvarlig for behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1. ledd). Nettstedene nevnt ovenfor sitt grunnlag for å behandle personopplysninger vil variere, men vil i henhold til personopplysningsloven § 8 bokstav a og b bestå av samtykke fra den registrerte eller fordi det er lovpålagt. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med den registrerte eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse. Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav c.
 • 2. OM PERSONOPPLYSNINGER OG REGELVERKET
 • Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og kjøps- og adferdshistorikk. All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er nettstedets eier som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.
 • 3. HVA SLAGS OPPLYSNINGER SAMLER VI INN?
 • For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Under følger en oversikt over hvordan vi typisk samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er. Vi samler ikke inn sensitiv informasjon.
 • a) OPPLYSNINGER DU SELV GIR TIL OSS
 • Når du registrerer deg på vår nettside for mottak av e-post og nyhetsbrev, må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Informasjonen du oppgir kan også berikes ved hjelp av oppslagstjenester eller sosiale medier du gir oss tilgang til. Ved betaling i nettbutikktjenester som stripe eller paypal gir du betalingsinformasjon som behandles konfidensielt av tredjepart (stripe / paypal).
 • b) OPPLYSNINGER VI FÅR GJENNOM BRUK AV TJENESTENE VÅRE
 • Når du bruker våre tjenester, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler blant annet informasjon om:
 • c) DIN ENHET OG DIN INTERNETT-TILKOBLING
 • Vi kan registrere informasjon om enheten du benytter, for eksempel produsent av mobil/PC, operativsystem og nettleser. Vi kan også samle informasjon om tilkoblingen til våre tjenester, som IP-adresser, nettverks-id, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler, cookies.
 • d) OPPLYSNINGER VI FÅR FRA ANDRE KILDER
 • Vi kan motta opplysninger om deg hvis du bruker noen av de andre tjenestene vi tilbyr på dette nettstedet. Vi samarbeider også tett med tredjeparter (f.eks. Facebook, Twitter, Instagram, leverandører av tekniske tjenester, betalingstjenester og leveringstjenester, reklamenettverk, analyseselskaper, og søkemotorer.) og kan motta opplysninger om deg fra disse. Dette inkluderer også opplysninger som er offentlig tilgjengelige.
 • e) INFORMASJONSKAPSLER OG ANNET INNHOLD SOM LAGRES LOKALT
 • Når du bruker våre tjenester eller er inne på våre nettsider, lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss.
 • 4. HVA BRUKES OPPLYSNINGENE TIL?
 • Vi bruker personopplysninger til følgende formål:
 • a) For å levere og forbedre tjenestene våre
 • Vi bruker personopplysninger for å levere tjenestene våre til deg. For eksempel trenger vi personopplysninger for at du skal kunne motta informasjon som er relevant som feks. nyhetsbrev og eposter for driftsmeldinger til abonnenter.
 • b) For å utarbeide statistikk og forstå markedstrender
 • Vi utarbeider statistikk for nettstedet. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle nettstedet og tjenestene våre. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.
 • c) For å forhindre misbruk av tjenestene våre
 • Vi bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av tjenestene våre. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, spamming, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov.
 • 5. DELING AV OPPLYSNINGER
  Skoleforlaget AS deler ikke i noen tilfeller personopplysninger med andre.
 • 6) Ved mistanke om lovbrudd
 • Vil informasjon kunne utleveres til offentlige myndigheter etter begjæring. Vi vil også kunne utlevere informasjon ved mistanke om svindel, eller informasjon som er nødvendig for å avklare konkrete tvister.
 • 7. SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER
 • Vi er ikke lovpålagt å holde på visse personopplysninger. Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring. Du kan henvende deg angående dette, og oppheve ditt kundeforhold ved å sende oss en melding ved å klikke her - merk at ved sletting av kundeforhold, så er det fortsatt enkelte opplysninger som vil bli lagret pga. bedriftens regnskap og billagsføring. Dine kjøp og fakturaer, kvitteringer o.l. er vi pliktige å holde på i 10 år. Din tilgang til produktene vil opphøre umiddelbart ved sletting.
 • 8. SIKRING AV PERSONOPPLYSNINGER
 • Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.
 • 9. SÆRLIG OM MARKEDSFØRING I EPOST OG SMS
 • Dersom du har et aktivt forhold til oss, kan vi sende deg informasjon og markedsføring på e-post. Det inkluderer nyhetsbrev og andre henvendelser vedrørende innhold, tjenester, tilbud, kampanjer og arrangementer fra oss, via e-post, og sosiale medier. Dersom du derimot ikke har et aktivt kundeforhold, er det kun underliggende informasjon som samles inn, som ikke direkte kan knyttes til person. Du kan når som helst enkelt og kostnadsfritt melde deg av markedsføringshenvendelser gjennom avmeldingsfunksjonen i e-postene. Vår policy er at våre kunder skal ha mulighet til å følge med på våre oppdateringer, produkter og tilbud. I et kundeforhold er det viktig for oss at du selv ønsker mottak av nyhetsbrev. Har du handlet hos oss eller selv aktivt bedt om å abonnere på nyhetsbrev, mottar du 1-2 nyhetsbrev i måneden i gjennomsnitt i tillegg til evt. driftsmeldinger som er av interesse for kundenes bruk av tjenesten. Alle som mottar nyhetsbrev fra oss kan selv og til enhver tid avslutte sitt nyhetsbrev. Du vil da bli slettet fra listen og ikke motta flere nyhetsbrev. I alle nyhetsbrev er det en link nederst hvor du ganske enkelt kan klikke "avslutt abonnement". Informasjonen som trengs som du oppgir ved abonnement av nyhetsbrev er kun epostadressen din og ditt navn.
 • 10. ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN
 • Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette.
 • 11. RETT TIL Å KLAGE
 • Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d.
 • 12. KONTAKTINFORMASJON
 • Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss via e-post ved å klikke her

 • KJØPS- OG BRUKSBETINGELSER
 • 1. Opphavsrett
 • www.lesevinduet.no drives og eies av Skripter AS (org.nr.918 469 346 MVA). Informasjon og bilder digitale produkter og tjenester på nettstedet er eid av selskapet og kan ikke kopieres eller distribueres og brukes uten særskilt tillatelse. Brudd på opphavsrett og kopirett vil kunne medføre anmeldelse og fakturakrav. Alle digitale produkter er i sin helhet beskyttet av åndsverksloven. Det er lov å benytte digitale lesehefter og andre digitale produkter kjøpt via abonnement på lesevinduet.no til eget bruk privat eller ved klasselisens og skolelisens . Det er lov å skrive ut og produsere valgfritt antall lesehefter du har kjøpt til eget bruk i egen undervisning i din jobbsituasjon. Det er dermed ikke lov til å videreføre, distribuere, dele med kolleger og ansatte til bruk i andre klasser enn din egen ved kjøp av enkeltprodukter/enkeltlisens/klasselisens. Dine kjøp (ved privatabonnement), er dine, og skal ikke deles med andre. Det er ikke lov å videreselge produktene. Ved kjøp av skolelisens kan alle på skolen kunne benytte seg av våre produkter fritt i undervisningen, uavhengig av antall ansatte, elever og andre som i daglig drift i skolen har bruk for produktene. Det er dermed ikke lov å dele med andre utenfor skolens juridiske enhet (som for eksempel en annen skole, eller lærer på andre skoler eller elever som ikke går på skolen lisensen gjelder for - gjelder også andre samarbeidspartnere som skolen måtte ha, som feks. PPT.). Det er heller ikke lov å sende digitale originalfiler til heimer som hjemlekse ved mindre dette allerede skal innstalleres og benyttes på skolenes, eller enkeltelevers iPad/PC til bruk i spesialundervisning.
 • Ønsker din skole en skolelisens, til fritt bruk på din skole, sender dere forespørsel til oss på post@lesevinduet.no
 • 1. Kjøp
 • Alle produkter er inkludert moms. Lesevinduet.no har kun digitale produkter og det er dermed ingen fraktkostnader. Skripter AS tar forbehold om eventuelle feil, og forbeholder seg retten til å kansellere og/eller refundere kjøp og bestillinger.
 • 2. Oppsigelse
 • Alle abonnementer som klasselisens og skolelisens, er ett-årig, men løper til de blir oppsagt. For skoler med fakturabestilling er oppsigelsestiden er 30 dager før fornyelse og faktura sendes ut for neste periode når det er under 30 dager igjen av abonnementstiden. Ønsker skolene å si opp sitt abonnement før fristen på 30 dager, gjør man dette enkelt ved å sende e-post til post@lesevinduet.no. Vi krever ingen signatur for oppsigelsen, men dersom det ikke er bestiller som sier opp abonnementet, vil vi ta kontakt med skolen for å få bekreftet oppsigelsen. Privatabonnement varer 1 år, men fornyes automatisk om kunden ikke avbryter abonnementet innen året er omme. Dette er opplyst om på nettsiden "min konto".
 • 3. Abonnement
 • Skripter AS tilbyr ulike abonnementspakker for tilgang til våre digitale produkter. Er du interessert i tilgang på alt materiale til din skole, send en forespørsel til post@lesevinduet.no. Nærmere informasjon om hver abonnementspakke finner du HER. Alle våre abonnement har 1 års varighet som minimum. Ved bestilling av et abonnement sendes faktura ut til skolen. Skolen ber så sine ansatte som trenger tilgang om å registrere seg på lesevinduet.no som gratismedlem, og sender listen av navn som skal ha tilgang til oss på post@lesevinduet.no. Vi legger til alle skolens ansatte på riktig abonnement fortløpende som vi mottar dette. Ønskes flerårig abonnement gis en rabatt på dette.
 • 4. Betaling
 • Betaling av abonnement skjer på lesevinduet.no med betalingstjenesten "stripe" for privatpersoner, eller pr. faktura for skoler og utdanningsinstitusjoner, PPT, barnehager o.l. Skripter AS tilbyr betaling via kort (eks. Visa og kredittkort) og faktura (fakturagebyr tilkommer på kr. 68,- + mva pr. faktura).
 • Faktura utstedes på e-post eller EHF ved bestilling og sendes pr. e-post. Vi opererer med 14 dagers betalingsfrist som standard. Ønsker din bedrift/skole 30 dagers forfall, må dette opplyses om i bestillingen. Skal bestillingen kobles til interne bestillingskoder, må dette oppgis i bestillingen.
 • 5. Tilgang til produktene
 • Produktene på lesevinduet.no kan lastes ned direkte fra nettsiden – Får du ikke tilgang til dine produkter på siden din, ta kontakt med oss på post@lesevinduet.no. Straks betalingen er registrert vil kunden få tilgang til de digitale produktene.
 • 6. Personvern, sikkerhet og personopplysninger
 • I forbindelse med bestillinger eller opprettelse av bruker, godtar du at Skripter AS kan lagre og bruke informasjonen din i kommunikasjonen og kundeforholdet med deg. Skripter AS vil ikke avsløre din personlige informasjon til tredjepart. Vi forbeholder oss retten til å bruke din e-post til markedsføring og nyhetsbrev. Det vil være mulig å avregistrere seg fra våre nyhetsbrev nederst i epostene. Kortinformasjonen du oppgir ved betaling på nettsiden, har vi ikke tilgang til og kan heller ikke få tilgang til dette. Vi benytter Stripe sin betalingsløsning som er både sikker og profesjonell. Du bestemmer selv om du vil lagre din betalingsløsning i vår nettbutikk for enklere framtidige kjøp.
 • 7. Kontakt & Support
 • Kontakt og support gjør du via post@lesevinduet.no. Se også ofte stilte spørsmål for å få en rask avklaring på det du måtte lure på. Skripter AS får tidvis mange henvendelser. Se gjennom de vanligste spørsmålene for å spare tid.
 • 8. Cookies
 • En cookie er en tekstfil som sendes fra et nettsted til datamaskinen der den er lagret enten i minnet (session cookies) eller som tekstbasert informasjonskapsel. Cookies brukes for å kjenne igjen deg som bruker. Feks. til å lagre deg i «logg inn»-vinduet eller handlekurven mens du er på ulike nettsider. Hvis nettleseren din er satt til å ikke akseptere cookies, vil du ikke være i stand til å gjøre noen ordre på nettstedet vårt. Du kan enkelt endre dette i innstillingene til nettleseren din. Vær oppmerksom på at vi ikke bruker cookies for å lagre personlig informasjon om deg.
 • 9. Force majeure
 • Skripter AS tar forbehold om force majeure, slik som krig, ulykker, arbeidskonflikter, brann, miljøkatastrofe, sykdom eller annen hendelse utenfor partens kontroll, og som hindrer bedriften fra å oppfylle sine forpliktelser. Skripter AS er en liten bedrift og kan være sårbar for uforutsette hendelser. Vi forplikter oss likevel til å ha en god og rask kommunikasjon der det er mulig.
 • 10. Tvister og lover
 • Norsk lov gjelder for alle kjøp gjort under disse vilkårene. Tvister om kjøp under disse vilkår skal utelukkende behandles av en norsk domstol.
 • 11. Angrefrist
 • Det er ingen angrefrist på digitale produkter som abonnement på denne nettsiden, da tilgangen til produktene blir gitt automatisk etter handelen/bestillingen er gjennomført, og man kan umiddelbart laste ned produktet.
 • BRUKERVILKÅR SPESIELT FOR ABONNEMENT
 • 1. Brukervilkårene gjelder alle typer privatlisenser, klasselisenser og skolelisenser av alle typer på lesevinduet.no
 • 2. Privatlisens og Klasselisens følger personen / klassen lisensen gjelder. En slik lisens er personlig eller følger klassen lisensen er kjøpt for. Det betyr at det ikke er tillatt å dele produktene som kan lastes ned med andre enn elevene en selv underviser. Innholdet, originale nedlastbare filer og tilverkede lesehefter kan ikke deles med andre kolleger som lisensen ikke er beregnet for, selv om heftene er skrevet ut og laget fysiske hefter av. Ønskes det at flere skal ha tilgang til innholdet, skal det kjøpes skolelisens, eller likt antall klasselisenser som antallet lærere / klasser som skal bruke det. Med lisensen er det lov å dele ut fysiske hefter til elevene i klassen(e) lisensen dekker. Privatlisensen varer 1 år fra kjøpsdato og avsluttes dersom abonnenten ikke kjøper for ny periode på www.lesevinduet.no. Klasselisensen kan kjøpes av en skole og varer 1 år fra innkjøpsdato. Oppsigelsestiden for klasselisensen er 30 dager før ny abonnementsperiode starter. Mottar Skripter AS ingen oppsigelse sendes det ut ny faktura for neste periode uten opphold.
 • 3. Skolelisens er det abonnementet som dekker bruk av alt vårt innhold til en enkeltskole, uansett antall elever, ansatte eller andre internt i skolen som har behov for våre produkter. Skolelisensen varer 1 år fra innkjøpsdato. Oppsigelsestiden er 30 dager før ny abonnementsperiode starter. Mottar Skripter AS ingen oppsigelse sendes det ut ny faktura for neste periode uten opphold. Dersom en kommune ønsker abonnement for flere skoler i kommunen, kan kommuneledelsen ta kontakt på post@lesevinduet.no for tilbud og rabatter.
 • 4. Alle produkter som erverves gjennom Lesevinduets abonnement er Skripter AS sin eiendom, og kan ikke deles utenfor lisensen, selges (fysisk eller digitalt) til andre.
 • 5. Abonnenten får umiddelbar tilgang til alle nye produkter som legges til i tjenesten uten ytterligere kostnader innenfor lisensområdet.
 • 6. Overtredelse er straffbart og kan medføre erstatningsansvar. Skolens ledelse er ansvarlig for at skolens innkjøpte lisenser og brukervilkår overholdes og etterfølges av sine ansatte.
 • 7. Oppsigelse kan gjøres pr. e-post til post@lesevinduet.no for skoler og institusjoner.
 • 8. Ved bruk av tjenesten aksepterer abonnenten disse vilkårene uten forbehold, og er pliktig til å orientere seg regelmessig om oppdateringer av disse. Vilkårene kan endre seg uten forvarsel, men store endringer vil annonseres.
nb_NONorsk bokmål