Påsken: Arbeidshefte 1 har samme tekst som Faghefte Påsken nivå 4. Det vil si at du enkelt kan tilpasse teksten med lavere nivå av Fagheftene (nivå 1-6) dersom du ønsker å tilpasse selve teksten i tillegg. Oppgavene baserer seg derimot på Nivå 4-teksten som har LIKS 30 (enkel barneboktekst).

Heftet passer for elever på 4./5. trinn og oppover, men arbeid med teksten passer på lavere trinn ved bruk av Fagheftet Påsken.

Abonnenter finner heftet her
Andre kan kjøp heftet i nettbutikken her