Om Lesevinduet

Lesevinduet er utviklet av Skripter AS

Mannen bak er Martin Fyrileiv som selv er Redaktør for Malimo. Han har jobbet 12 år som lærer, herav 5 år som lesekurslærer og barnebokforfatter, og i tillegg en periode som Pedagogisk-psykologisk rådgiver.

Målet med Lesevinduet er å tilby grunnskolen nivåbaserte lesehefter og ressurser innen lesing og skriving. Produktene er, og skal være av god kvalitet med flott design for å motivere elevene. Akkurat nå arbeides det med å produsere et komplett lesekursopplegg for mellomtrinnet som også kan passe elever på ungdomsskolen, eller elever som henger etter i leseopplæringen på videregående skole. Nå er alle lesekursleksjoner og klasselesekurs utvidet med egen lydbok av lesetekstene.

Alle lesehefter og faghefter har egen LIKS-dokumentasjon.

Abonnere?

Alle nye abonnenter bes ta kontakt med post@malimo.no

- Klasselisens
- Skolelisens
- Kommunelisens

nb_NONorsk bokmål