Menu

OM LESEHEFTENE

LES DEG GOD, SKRIV DEG BEDRE!

Våre nivådelte lettlesthefter er en del av det digitale satsningsprosjektet til Skoleforlaget som heter Lesevinduet. Lettlestheftene kan ha inntil seks nivåer.

Lettlestheftene passer elever på småtrinnet og mellomtrinnet som trenger lesetrening og mengdetrening ut fra sitt eget kompetansenivå. Samme tekst finnes på for eksempel tre ulike nivåer, slik at elevene i klassen kan lese samme tekst ut fra sitt kompetansenivå i lesing. Tekstmengden er økende for hvert nivå, men essensen i innholdet er den samme. Dette er hefter som har skjønnlitterært preg. Hele poenget er at alle skal kunne finne et lesehefte tilpasset sitt eget nivå. Enkelte hefter kan finnes på kun ett nivå, men de fleste har to eller tre nivåer, og noen vil ha seks nivåer.

Baksiden på heftene viser hvilke ulike nivå den aktuelle teksten finnes (boksen har fargens nivå. Er boksen hvit, finnes ikke heftet på det aktuelle nivået). Her finner du også LIKS-beregningen til heftet. Alle lesehefter har LIKS-dokumentasjon som kan lastes ned på produktsiden.

Leseheftene plasseres blant seks ulike nivåer ut fra kriteriene under, og dokumenteres med en LIKS-beregning som kan leses under hvert produkt og lastes ned. LIKS-beregningen inneholder alle meningsbærende setninger og frekvensordliste som igjen kan benyttes til egen kartlegging om ønskelig. Lærere som ønsker å skrive om teksten har også lett tilgang til hver enkelt setning i samme dokument. Det er bare å klippe og lime om tekstene ønskes brukt til andre formål enn kun heftene. Her kan det lages oppgaver med bruddstykker av tekstene, diktater, hentediktater, silhuetter, gitter-oppgaver, lydtrening, identifisering av vokaler og diftonger og mye mer. For tekster som passer barns lesenivå før nivå 1 i lettlestheftene, anbefales Alfabetheftene våre. Eksempel på LIKS-dokumentasjon som du finner på produktsidene ser du ved å trykke på denne linken. Har du en tekst du vil finne vanskelighetsgraden til, kan du selv prøve deg fram på www.lix.se.

Klassifisering for nivåene 1-6 for Lesehefter og Faghefter. LIKS-dokumentasjon bør vurderes for tekstenes vanskelighetsgrad, mens klassifiseringen under går på tekstmengde, repetisjon av ord og frekvens.

OM

Hva er Lesevinduet og hva får du som abonnent? På denne informasjonssiden får du svar på det meste du lurer på. Har du ytterligere spørsmål i forhold til produktene og abonnementene, så er det bare å ta kontakt på post@lesevinduet.no

Slik lager du leseheftene

Om LIKS og nivåene

Visste du at alle våre Lesehefter og Faghefter har en egen LIKS-verdi? Den finner du på baksiden av heftene. LesbarhetsIndeKS: er en måte å vurdere tekstens vanskelighetsgrad på. Lettleste barneboktekster vurderes opp til LIKS 30.

< 30Veldig lettlest, barnebøker
30 – 40Lettlest, skjønnlitteratur, populærmagasiner
40 – 50middels vanskelig, normal avistekst
50 – 60Vanskelig, normalt vanskegrad for offisielle tekster 
> 60Veldig vanskelig byråkratnorsk

Lesbarhetsindeks (LIKS) kan brukes for å få en oppfatning av hvor lett eller vanskelig en tekst er å lese. LIKS er basert på antall ord per setning og andelen av disse ordene som er lange (Dvs. flere enn seks bokstaver) I Skandinavia er LIKS den mest brukte lesbarhetsindeksen og ble utviklet i Sverige på 1960-tallet av pedagogikkforskeren Carl Hugo Björnsson.

Les mer om LIKS på https://www.skriftlig.no/liksres

Leseheftene og Fagheftene på norsk spenner over 6 nivåer. Heftene opptrer oftest over 3 nivåer men det finnes også enkelthefter på ett nivå og andre på 2 osv. Nivå 1-3 kan passe godt på småtrinnet og 4-6 på mellomtrinnet (med tanke på lettlest-tekster for elever som trenger dette). Elever uten spesielle leseutfordringer har stort utvalg på egne bøker og tekster, og dekkes ikke av nivåene, men de kan godt jobbe med samme tekster i perioder.  English Textbooks har 3 nivå.

Alfabetheftenes nivåer

Alfabetheftenes nivå A har fokus på førstelyd. Heftet fokuserer på lyd-bilde-forhold og har fire ord og bilder som gjentar seg i hele heftet. Fra enkeltord til korte setninger.

Alfabetheftenes nivå B har fokus på førstelyd, midtlyd og noe sistelyd. Heftene fokuserer på lyd-bilde-forhold og har fire ord og bilder som gjentar seg i hele heftet. To av disse har førstelyd i fokus, de to andre midtlyd/ sistelyd. Fra enkeltord til korte setninger.

Alfabetheftenes nivå C har fokus på førstelyd, midtlyd og noe sistelyd. Heftene fokuserer på lyd-bilde-forhold og har fire ord og bilder som gjentar seg i hele heftet. To av disse har førstelyd i fokus, de to andre midtlyd/ sistelyd. Fra enkeltord til korte setninger.

Leseheftenes og fagheftenes nivåer

Hefter på nivå 1 har inntil 100 ord i heftet og 1-2 linjer pr. side. Alle nivå har egen LIKS-beregning

Hefter på nivå 2 har fra 84 – 100 ord i heftet og 2-3 linjer pr. side.

Hefter på nivå 3 har fra ca. 200-380 ord i heftet og 5-7 linjer pr. side. 

Hefter på nivå 4 har fra ca. 340-400 ord i heftet og 6-8 linjer pr. side. 

Hefter på nivå 5 har fra ca. 375-500 ord i heftet og 8-9 linjer pr. side. 

Hefter på nivå 3 har fra over 500 ord i heftet og 9+ linjer pr. side. 

Alle lesehefter og faghefter har egen LIKS-beregning.

OM ALFABETHEFTENE

LES DEG GOD, SKRIV DEG BEDRE!

Alfabetserien er en del av det digitale satsningsprosjektet til Skoleforlaget som heter Lesevinduet. Alfabetserien har tre nivåer, og fokuserer på enkeltlydene og bokstavene vi har i alfabetet vårt. Nivå A har fokusord med valgt lyd som førstelyd. Nivå B starter to av fokusordene og bildene med lik førstelyd, og de andre har lik lyd i eller på slutten av ordet. Nivå C har gjerne lengre fokusord med utfordrende konsonantforbindelser. 

Alfabetserien passer elever på småtrinnet som enten er i ferd med å knekke lesekoden, eller har knekt lesekoden og trenger lesetrening og mengdetrening. De aller fleste lydene finnes i de tre nivåene som nevnt ovenfor. Enkelte lyder som for eksempel C, Z, X som knapt blir brukt i skriftspråket er mindre representert.

Baksiden på heftene viser hvilke hefter på det aktuelle nivået som finnes for de ulike lydene/bokstavene. bokstavene som er grå finnes altså ikke på dette nivået, men kan finnes på et annet nivå. Bokstaven C er et eksempel som kun finnes på nivå C (rød). Den aktuelle lyden/bokstaven for ditt hefte har lysere grønnfarge enn de andre lydene. (klikk på bildet for å se større versjon) Alfabetheftene er gjennomgående like i oppbygging av fokusord og tekst. Alle heftene starter med enkeltord og bygger på med andre ord som knyttes sammen til en setning. Det er ikke fokusert på tegnsetting som punktum i heftet for å dedikere leseopplæringen til ordenes betydning og utseende. Fokusordene er i sentrum. Til slutt ender de fire ordene/lydene i en setning med artikkel. I heftet under kan du se alle sidene. Alle heftene har samme oppsett og setningsbygning og alle heftene har like mange sider. Se på sidene under hvordan oppbygningen er i heftet. Det vil utarbeides øvingsoppgaver til disse heftene fortløpende.          I skjemaet til venstre, ser du hvilke hefter som finnes på de enkelte bokstavene/lydene på de ulike nivåene.  De hvite feltene indikerer at det ikke finnes hefter til de aktuelle lydene.          

Arbeidshefter til Alfabetheftene

Det utarbeides fortløpende arbeidshefter til Alfabetheftene. De finner du under selve heftet ved å klikke på knappen “arbeidshefte”. Det er et hefte på 5 sider med arbeidsoppgaver imf. avkoding / leseøving ut fra leseopplæringens A-B-C-fase. Alfabetheftene passer godt som 90%-bøker for førsteklassinger og heftene utfyller leseøvingen i denne sammenhengen.

OM FAGHEFTENE

LES DEG GOD, SKRIV DEG BEDRE!

Lesevinduets Faghefter er Skoleforlagets digitale satsningsområde for å hjelpe til med leseopplæringen i skolen og har inntil 6 lesenivå etter samme norm som leseheftene. Heftene kan lett skrives ut av kunden og er lagret som PDF-format. Skoler som ønsker skolelisens for å bruke Lesevinduets lettlesthefter fritt i undervisningen bes om å ta kontakt på post@lesevinduet.no. Fagheftene passer elever på småtrinnet og mellomtrinnet som trenger lesetrening og mengdetrening ut fra sitt eget kompetansenivå i ulike fag. Fagheftene kan også være aktuelle for ungdomsskolens elever og elever på videregående som henger etter i leseopplæringen. 

Samme tekst finnes på for eksempel tre ulike nivåer, slik at elevene i klassen kan lese samme tekst ut fra sitt kompetansenivå i lesing. Det spesielle med våre faghefter er at de har samme oppgaver bakerst i heftet, slik at hele klassen kan finne svarene, selv om de leser i hefter med ulikt lesenivå. Tekstmengden er økende for hvert nivå, men essensen i innholdet er den samme. Heftene er under utvikling og flere vil komme. 

OM ALPHABET BOOKS

LES DEG GOD, SKRIV DEG BEDRE!

Alphabet Books er en del av det digitale satsningsprosjektet til Skoleforlaget som heter Lesevinduet. Heftene tar for seg førstelyder og enkelte midtlyder i ordene, og hver side har et bilde knyttet til den enkelte lyden. Alphabet Book skal hjelpe elever i tidlig leseopplæring i engelsk til å koble lyd med bilde. Elevenes opplæring i lesing med fokus på bokstav-lyd-forholdet er viktig for den videre engelskopplæringen og er et prioritert fokusområde også i leseopplæringen i Storbritannia.


Lesevinduet.no