Textbook “To be” tar for seg bruk av To be … i ulike setninger rundt følelser. Heftet har tre nivåer og finnes både som selvheftingsark og A4-ark slik at kopimaskinen kan hefte for deg.

Abonnenter finner heftene her

Andre kan kjøpe selvheftingsheftene her (A4-ark legges ut senere)