Med siste leksjon i Del 1 av Lesekurs A ferdig, så er del 1 komplett med 20 leksjoner på nynorsk.

Siste leksjon som nå er lagt ut er Leksjon 20: Øy-lyden. Del 2 blir også produsert fortløpende med oversettelse til nynorsk.

Abonnenter finner leksjonene her på nynorsk