Det er en glede å annonsere at absolutt alle Lesehefter og Faghefter på alle nivåer som før kun var tilgjengelige som selvheftingshefter, nå også er tilgjengelig i A4-ark. Nå kan du bruke kopimaskinen til å hefte alle disse heftene for deg. Selvheftingshefter vil fortsatt være tilgjengelig, da disse er flotte å bruke for elevene. Legg inn et blankt ark og du kan personliggjøre heftene ved at elevene skriver navnet i den og tegner på blanke ark i selve heftet før det stiftes sammen.

Nytt lesehefte: Heksa, nivå 4, er også ferdig og lagt ut med A4-ark.

I tillegg er alle Alfabethefter på nivå A også tilgjengelige som A4-ark i tillegg til selvheftingsheftene, og nivå B og C konverteres fortløpende. Alle alfabethefter får også et eget arbeidshefte, og alle hefter på nivå A har nå eget arbeidshefte ut fra ABC-fasen i leseopplæringen. Engelske Alphabet books og Textbooks vil også komme som A4-ark framover.


En ny serie faghefter er i produksjon med «vikingtiden» som tema på nivå 1-6. Det vil tidvis komme flere lesehefter og faghefter framover, så det er bare å følge med. Mye spennende er i planlegging, og mer leseglede skal spres via Lesevinduet i framtiden.

Jeg jobber også med å speile hele nettsiden for deg som lurer på hva du får tilgang til som abonnent. Du vil snart kunne se et speil av absolutt alt innhold tilgjengelig. Gratisprøvene må du likevel være gratismedlem for å kunne undersøke nærmere, men du vil få en flott oversikt over alt vi har å tilby om ikke lenge.

Det er også en annen nyhet som snart kommer og blir tilgjengelig for abonnenter. Det jobbes med en egen nynorsk-meny der det nå fokuseres på å oversette og tilrettelegge alle lesekurs A og B-leksjonene til nynorsk. Jeg er i full gang og med hjelp av noen flotte og ivrige lærere, så det blir ikke lenge til at vi kan tilby litt mer innhold for dere som ønsker lesekursene på nynorsk. Dette tar likevel litt tid, da det er en lang kø med oppgaver, men det kommer nå framover 🙂