Illustrasjoner: TheHungryJPEG.com

Skolestart er en viktig dag for alle barn som kommer tilbake til skolen etter en lang ferie, eller starter på skolen for første gang. Det er mye som skal forberedes og planlegges. Dere gjør verdens viktigste jobb. Husk det!

Lesevinduet fortsetter med å tilby lese- og skriveressurser for skolene. Vi nærmer oss 900 ressurser totalt. Fram til 1. september fortsetter vi med tilbud på skolelisens med kr. 1 000,- i avslag. Mer materiell kommer fortløpende og nå i dag la vi ut to nye Lesekurs B-leksjoner med hentediktat og rimlotto. Vi har også andre spennende planer som vil bli annonsert om ikke så altfor lenge. Følg med på Lesevinduet framover.

Vi ønsker å gjøre skolehverdagen lettere for alle lærere.

Alt godt, og lykke til med skolestart.

Martin Fyrileiv