Menu

Siste nivåbaserte faghefter på bokmål

Siste nivåbaserte lesehefter på bokmål

BOKMÅL

Lesevinduets lese- og skriveressurser

På denne siden finner du alle våre nivåbaserte lesehefter og lese- og skriveressurser på bokmål. 

Abonner på Lesevinduet og få full tilgang

0
Antall lesehefter

Alfabethefter på bokmål - Arbeidshefter legges ut fortløpende

Arbeidsheftene til alfabetheftene legges rett under hvert hefte – Trykk på den oransje knappen. Flere arbeidshefter legges ut fortløpende

Siste skoleressurser

Alfabetheftenes nivåer

Alfabetheftenes nivå A har fokus på førstelyd. Heftet fokuserer på bokstav-bilde-forhold og har fire ord og bilder som gjentar seg i hele heftet. Fra enkeltord til korte setninger.

Alfabetheftenes nivå B har fokus på førstelyd og midtlyd. Heftet fokuserer på bokstav-bilde-forhold og har fire ord og bilder som gjentar seg i hele heftet. To av disse har førstelyd i fokus, de to andre midtlyd. Fra enkeltord til korte setninger.

Alfabetheftenes nivå B har fokus på førstelyd og midtlyd. Heftet fokuserer på bokstav-bilde-forhold og har fire ord og bilder som gjentar seg i hele heftet. To av disse har førstelyd i fokus, de to andre midtlyd. Fra enkeltord til korte setninger. Nivå C har lengre og vanskeligere ord gjerne med større antall konsonantforbindelser.

Lese- og fagheftenes nivåer

Hefter på nivå 1 har inntil 100 ord i heftet og 1-2 linjer pr. side. Alle nivå har egen LIKS-beregning

Hefter på nivå 1 har inntil 100 ord i heftet og 1-2 linjer pr. side. Alle nivå har egen LIKS-beregning

Hefter på nivå 3 har fra ca. 230-380 ord i heftet og 5-7 linjer pr. side. 

Hefter på nivå 4 har fra ca. 340-450 ord i heftet og 6-8 linjer pr. side. 

Hefter på nivå 5 har fra ca. 430-530 ord i heftet og 8-9 linjer pr. side. 

Hefter på nivå 3 har fra over 500 ord i heftet og 9+ linjer pr. side. 

Visste du at alle våre Lesehefter og Faghefter har en egen LIKS-verdi? Den finner du på baksiden av heftene.

Lesbarhetsindeks (LIKS) kan brukes for å få en oppfatning av hvor lett eller vanskelig en tekst er å lese. LIKS er basert på antall ord per setning og andelen av disse ordene som er lange (Dvs. flere enn seks bokstaver) I Skandinavia er LIKS den mest brukte lesbarhetsindeksen og ble utviklet i Sverige på 1960-tallet av pedagogikkforskeren Carl Hugo Björnsson.

Les mer om LIKS på https://www.skriftlig.no/liksres

Lesevinduet.no