Lydøving

0
428

Lesevinduet har flere typer ressurser. En av disse er Lydøving og lydtrening. Nå har vi mange flere av disse heftene klare. Mange elever leser greit ut fra sin egen alder og trenger ikke ekstra oppfølging, men enkelte elever har vanskeligheter med å forme de ulike lydene i munnen.

I den Norske skolen finnes det et mangfold av elever. Noen kan ha ganespalte, andre kan ha Downs syndrom eller andre diagnoser som gjør at bruk av musklene i munnhule, tunge og lepper blir vanskelig. Elever som gjennomgår operasjoner i munnen vil også ha behov for å starte litt «på nytt» med å forme lydene i munnen.

Lydøvingsleksjonene er bygd opp rundt enkeltlydene, med andre lyder som kan «kollidere» litt i munnen i kontekts i teksten og i lesingen av lydene. Leksjonene har uttale av enkeltlyder, stavelser, tekst med spørsmål til, og leting etter lydene ut fra utseende og uttale. Tekstene har egen LIKS-beregning (les mer om liks på www.lix.se) men også lydbøker med opplest tekst tilknyttet leksjonene. Tekstene er lest inn med rolig hastighet og tydelig uttale for at elevene skal kunne høre lydene riktig. Det er selvfølgelig valgfritt om man vil lese tekstene høyt for den enkelte eleven, eller la eleven selv lytte til lydboken.

Dette er ikke leksjoner for å styrke lesingen og inngår ikke i helhetslesing, men som ren lydtrening og identifisering av enkeltlyder og uttale av stavelser med ulike kombinasjoner av konsonanter og vokaler.

Eksempel på ett av våre Lydøvingshefter

Tips: Bruk speil for at elevene skal kunne se hvordan munnen formes for å klare å si de enkelte lydene.