Leseøving med lydtrening

0
49

Lesevinduet har flere typer leseressurser. En av disse er Leseøving med lydtrening. Nå har vi mange flere av disse heftene klare. Mange elever leser greit ut fra sin egen alder og trenger ikke ekstra oppfølging, men enkelte elever har vanskeligheter med å forme de ulike lydene i munnen.

I den Norske skolen finnes det et mangfold av elever. Noen kan ha ganespalte, andre kan ha Downs syndrom eller andre diagnoser som gjør at bruk av musklene i munnhule, tunge og lepper blir vanskelig. Elever som gjennomgår operasjoner i munnen vil også ha behov for å starte litt “på nytt” med å forme lydene i munnen.

Leseøvingsleksjonene er bygd opp rundt enkeltlydene, med andre lyder som kan “kollidere” litt i munnen i kontekts på i teksten og i lesingen av lydene. Leksjonene har lesing av enkeltlyder, stavelser, tekst med spørsmål til, og leting etter lydene ut fra utseende og uttale. Lesetekstene har egen LIKS-beregning (les mer om liks på www.lix.se) men også lydbøker med opplest tekst tilknyttet leksjonene. Tekstene er lest inn med rolig hastighet og tydelig uttale for at elevene skal kunne høre lydene riktig. Det er selvfølgelig valgfritt om man vil lese tekstene høyt for den enkelte eleven, eller la eleven selv lytte til lydboken.

Eksempel på ett av våre Leseøvingshefter

Tips: Bruk speil for at elevene skal kunne se hvordan munnen formes for å klare å si de enkelte lydene.