Leseøvingsleksjon Åå-lyden er nå klar og ligger ute for abonnenter. Lydbok vil komme etterhvert når nytt lydstudio er oppe og går

Abonnenter finner leksjonen her.