Den første av 5 leksjoner rundt diftongene er nå ferdig med hentediktat og lydbok. En ekstra siden om diftongene og ai-lyder som ikke opptrer som diftonger i stavelsesarbeid, er inkludert i oppgaveheftet. Eks. vaier, har -ai- som diftong, mens mai ikke opptrer som diftong i ordet og er ett av unntakene. Det kan være lurt å gå ekstra inn i hvorfor disse ordene ikke er diftonger, selv om ordene skrives tilsynelatende med diftong. Alt avhenger av uttale.

Abonnenter finner leksjonen her.
Andre kan kjøpe leksjonen i nettbutikken.
Elever kan få teksten opplest. Lydbøkene finner du her.