Jeg er i gang med første leksjon i Lesekurs A (for småtrinnet) Første leksjon: Vokalene legges ut om ca. 14 dager +-
Et bilde av forsiden under viser litt av hva som kommer for lesekurs A. (*med forbehold om redigering av teksten da dette er et førsteutkast.)

Lesekurs A vil ha kortere og lettere tekster å lese og vil være sentrert rundt tema som elever i småskolen er opptatt av og ha en mer selvsentrert tilnærmingsmåte i enkelte tekster.

Lydbok og hentediktat vil selvfølgelig også bli en del av Lesekurs A for småtrinnet og layout og oppsett av oppgaver og oppgavetyper vil være i samme gate som Lesekurs B slik at elever som går over til neste lesekurs på mellomtrinnet, vil kjenne igjen det samme oppsettet (Og ja: logisk brist blir også en del av disse tekstene, og enklere å finne.) Som lesekurs B, vil A-B-C-fasen (helhelt – del – helhet) som mange kjenner gjennom arbeidet til Jørgen Frost og Vigdis Refsahl bli like representert i A-leksjonene som B-leksjonene for mellomtrinnet

Alt godt!
Martin Fyrileiv