FÅ LEKSENE LEST OPP

Leseøving

Lesekurs A

Lesekurs B

Klasselesekurs

1. A-lyden

1. Vokalene

1. Vokalene

1. ARKEOLOGI

2. B-lyden

2. B-lyden

2. B-lyden

2. NATURENS HJELPERE

3. D-lyden

3. D-lyden

3. D-lyden

3. Den fjerde statsmakt

4. E-lyden

4. F-lyden

4. F-lyden

5. F-lyden

5. G-lyden

5. G-LYDEN

6. G-lyden

6. H-lyden

6. H-LYDEN

7. H-lyden

7. J-lyden

7. J-LYDEN

8. I-lyden

8. K-lyden

8. K-lyden

9. J-lyden

9. L-lyden

9. L-LYDEN

10. K-lyden

10. M-lyden

10. M-LYDEN

11. L-lyden

11. N-lyden

11. N-LYDEN

12. M-lyden

12. P-lyden

12. P-LYDEN

13. N-lyden

13. R-lyden

13. R-LYDEN

14. O-lyden

14. S-lyden

14. S-LYDEN

15. P-lyden

15. T-lyden

15. T-LYDEN

16. R-lyden

16. V-lyden

16. V-LYDEN

17. S-lyden

17. AI-lyden

17. AI-LYDEN

18. T-lyden

18. AU-lyden

18. AU-LYDEN

19. EI-lyden

19. EI-LYDEN

20. ØY-lyden

20. ØY-LYDEN

21. BL-ORD

22. BR-ORD

23. DR-ORD

nb_NONorsk bokmål