Sjekk listen på Kulturrådet sin side om din skole er med blant de 200 skolene som mottar 120 boktitler årlig i 3 år. De heldige får et flott løft og større mulighet til å skape leseglede framover ved at nye og flere titler blir tilgjengelige der elevene er.

Dette er faktisk til å juble av!

Gå til Kulturrådets artikkel og sjekk om skolebiblioteket ved din skole er en av mottakerne