Lesevinduets dugnadsside (68 ressurser inkl. lydbøker)

Velkommen til Lesevinduets bidrag i disse koronatider.

Så lenge skolene er stengt, legger vi ut digitalt lesekursmateriell og andre ressurser gratis som du kan benytte i undervisningen av dine elever. Lesekursene er basert på helhetslesing av Jørgen Frost og ABC-fasen og Lesekursene er lagt ut for bokmål og nynorsk.

MARTIN FYRILEIV
Lærer, forfatter og mannen bak Lesevinduet.no

Jeg heter Martin og er mannen bak Lesevinduet. Jeg er lesekurslærer på femte året, og har vært lærer i snart 12 år. Jeg er også barnebokforfatter og debuterte med Bergtatt: Portvokteren i 2014. Jeg brenner for å gjøre skolehverdagen enklere for lærere flest, men jeg er spesielt opptatt av leseopplæringen for elever i grunnskolen som har utfordringer med avkoding i egen lesing.

Det er veldig hyggelig om du ønsker å følge arbeidet med Lesevinduet videre, ved å følge Lesevinduet og Skoleforlaget på sosiale medier.
Husk også at vi har gratisprøver i tillegg til ressursene du finner under. Ønsker du tilgang til flere gratisprøver oppretter du deg et gratismedlemskap via den hvite knappen ovenfor.

Lesekurs A er tilpasset elever som har utfordring med avkoding i lesing og rettskriving på småtrinnet (3.-4. klasse). Lesekurs B er tilpasset elever som har utfordring med avkoding i lesing og rettskriving på småtrinnet (5.-10. klasse).

Merk at alle intensive lesekursleksjoner har egen logisk brist. Dette er en logisk feil i tekstens handlingsmønster og ikke en skrivefeil. Dette er fint om elevene oppdager selv i lesingen, og er et flott samtaleemne når man diskuterer hva teksten handlet om.

LESEKURS A - BOKMÅL

1. Vokalene

Logisk brist:
Det er tre hunder i historien, men til slutt snakkes det om fire.

2. B-lyden

Logisk brist:
Bente pakker opp gavene, men så er pakkene pakket ferdig når de er åpnet.

3. D-lyden

Logisk brist:
Daniel er en hann-dinosaur.
De legger ikke egg.

4. F-lyden

Logisk brist:
Fido bæsjer ute ved døra, men Frida Fisefin klager over at han bæsjer inne.

LESEKURS A - NYNORSK

1. Vokalane

Logisk brest:
Det er tre hundar i historien, men til slutt blir det snakka om fire.

2. B-lyden

Logisk brest:
Bente pakkar opp gåvene, men så er pakkene pakka ferdig når dei er opna.

3. D-lyden

Logisk brest:
Daniel er ein hann-dinosaur.
Dei legg ikkje egg.

4. F-lyden

Logisk brest:
Fido bæsjar ute ved døra, men Frida Fisefin klagar over at han bæsjar inne.

LESEKURS B - Bokmål

5. G-LYDEN

Logisk brist:
Dykkermaske for å beskytte ørene.

6. H-LYDEN

Logisk brist:
Stå som et fugleskremsel i 100 dager.

7. J-LYDEN

Logisk brist:
Slår ikke med kost ved snøballkrig.

8. K-lyden

Logisk brist:
Kaniner spiser ikke kjøtt.

LESEKURS B - Nynorsk

5. G-LYDEN

Logisk brest:
Dykkarmaske for å beskytte øyrene.

6. H-LYDEN

Logisk brest:
Stå som eit fugleskremsel i 100 dagar.

7. J-LYDEN

Logisk brest:
Slår ikkje med ein kost ved snøballkrig.

8. K-lyden

Logisk brest:
Kaninar et ikkje kjøt.

Diverse ressurser

H-stavelser

J-stavelser

K-stavelser

L-stavelser

B-lyden

D-lyden

F-lyden

G-LYDEN

VOKALENE

U-LYDEN

Arbeidskort - 2 lyder

Bokstavkort - små

Bokstavkort
STORE

Hva har skjedd med
Kåre?

Når Bente oppdager kjærligheten

Da rektor ble
syk

nb_NONorsk bokmål