Da er første Lesekurs A-leksjon for småtrinnet ferdig. Prinsippet for lesekursene her er de samme som Lesekurs B for mellomtrinnet, men tekst og innhold er tilpasset og forenklet med utgangspunkt i 3.-4. trinn. Formålet med arbeidet er fortsatt trening i avkoding med utgangspunkt i Helhet-del-helhetsprinsippet (ABC-fasen) inspirert av arbeidet til Jørgen Frost og Vigdis Refsahl.Lesekurs A-leksjonene vil være tematikk nærmere elevenes interesser og selvsentrering i tekstene. Flere tekster her vil ha jeg-form med dette som utgangspunkt eller tema yngre elever er godt kjent med og opptatt av.

Gratismedlemmer finner første Leksjon gratis her

Ikke-medlemmer finner leksjonen i nettbutikken her

Abonnenter finner leksjonen her