Faghefte Solsystemet ligger nå ute på bokmål i A4-variant og selvheftingshefte. Som vanlig følger en LIKS-beregning med setningsoppbygging og frekvensordliste.

Abonnenter finner heftet her