Menu

OM LESEVINDUET

LES DEG GOD, SKRIV DEG BEDRE!

Lesevinduet er utviklet av Skoleforlaget AS. Mannen bak er Martin Fyrileiv som selv er lærer og barnebokforfatter, og holder lese- og skrivekurs for elever på mellomtrinnet til daglig.

Målet med Lesevinduet er å tilby grunnskolen nivåbaserte lesehefter og ressurser innen lesing og skriving. Produktene er, og skal være av god kvalitet med flott design for å motivere elevene. Akkurat nå arbeides det med å produsere et komplett lesekursopplegg for mellomtrinnet som også kan passe elever på ungdomsskolen, eller elever som henger etter i leseopplæringen på videregående skole. Alle lesehefter og faghefter har egen LIX-dokumentasjon.

Som abonnent på Lesevinduet får du tilgang til alle nivåbaserte alfabethefter, lesehefter og faghefter, samt alle typer ressurser som eksisterer pr. i dag, og alt nytt som legges til i katalogen så lenge du har et aktivt abonnement. I dag er det rundt 150 nivåbaserte lesehefter tilsammen, men vi stopper aldri å legge ut nye hefter og ressurser for undervising i grunnskolen. Mye mer vil komme, og vil du være med underveis, er du hjertelig velkommen som abonnent. Ønsker du å se hva vi har å tilby ønsker vi deg velkommen som gratismedlem. Da får du tilgang til vår voksende ressursbank “Elevens verden” – der du får vurdert og sett et utvalg av våre produkter.

LESEVINDUET

0
Lesehefter
0
Lesekursleksjoner

Abonner nå! og få full tilgang

 • - Free
  - kr749 / 1 Year
  - kr249 / 1 Year
  Applying discount code. Please wait...
 • Credit Card Information

 • /
 • Billing Details

 • If entered, this will appear on the invoice, replacing the First and Last Name.

Lesevinduet

BOKMÅL

De fleste nivåbaserte lesehefter og ressurser på Lesevinduet.no er på bokmål. Det legges til nye lesehefter og ressurser ukentlig og innholdet vokser stadig i omfang. Det har til nå blitt produsert en god del nivå 1-3 lesehefter og faghefter og er i gang med nivå 4-6.Lesevinduet

NYNORSK

Nivåbaserte lesehefter på nynorsk er i tidlig utviklingsfase. Målet er at alle lese-hefter og ressurser som er tilgjengelig på bokmål vil komme på nynorsk, men dette tar noe tid, og hvis nynorsk er målformen du ønsker å benytte, så anbefales ikke et abonnement pr. i dag. Følg likevel med på vår gratis ressursbank Elevens verden. Nynorskopplegg, lesehefter og annet som blir produsert vil legges ut gratis til dette tilbudet er tilstrekkelig.

Slik lager du leseheftene

Mannen bak Lesevinduet

Martin Fyrileiv (f. 1977) jobber til daglig som lærer og forfatter i Namsos kommune.

Lesevinduet

ENGELSK

Vi har både alfabethefter (1 nivå) og lesehefter på engelsk (3 nivåer) tilgjengelig i katalogen. Det legges til nye lesehefter og ressurser fortløpende og innholdet vokser stadig i omfang.

Har du tips til lesehefter eller ressurser du skulle ønske var i katalogen vår, tips oss gjerne på e-post: post@lesevinduet.no

Lesevinduet

LESEKURS

Vi er i gang med å lage et komplett lesekursopplegg for mellomtrinnet. Lesekursopplegget passer også i SNO (Særskilt norskopplæring) og voksenopplæringen for minoritetsspråklige. Lesekursoppleggene vil få egne tekster mot bestemte lyder og konsonantforbindelser, og det vil lages egne 90% lesehefter for alle leksjonene. Egne klasselesekurs vil også komme her.

Leseheftenes og fagheftenes nivåer

Hefter på nivå 1 har inntil 100 ord i heftet og 1-2 linjer pr. side. Alle nivå har egen LIKS-beregning

Hefter på nivå 2 har fra 84 – 100 ord i heftet og 2-3 linjer pr. side.

Hefter på nivå 3 har fra ca. 200-380 ord i heftet og 5-7 linjer pr. side. 

Hefter på nivå 4 har fra ca. 340-400 ord i heftet og 6-8 linjer pr. side. 

Hefter på nivå 5 har fra ca. 375-500 ord i heftet og 8-9 linjer pr. side. 

Hefter på nivå 3 har fra over 500 ord i heftet og 9+ linjer pr. side. 

Alle lesehefter og faghefter har egen LIKS-beregning.

Gratis i 2018

SkoleNytt er vår nyhetsquiz for grunnskolen. Innen mandag hver uke ligger ny nyhetsquiz klar for nedlastning til alle våre abonnenter. Den inneholder 10 quizoppgaver fra forrige ukes nyheter, og det som er aktuelt i nyhetsbildet. Få elevene engasjerte og motivere de til å følge med på nyhetene og i mediene ved å gi de nyhetsquizen hver uke. SkoleNytt er passer også ungdomsskolen.
Fra 1. januar 2019 ble SkoleNytt en abonnementstjeneste. Ved å abonnere på Lesevinduet, får man automatisk tilgang til SkoleNytt.

*SkoleNytt evalueres mot slutten av 2019, og om vi fortsetter å lage SkoleNytt i 2020 gjenstår å se. Det avhenger av hvor mange som bruker det. Derfor er også dette en abonnementstjeneste som kun varer ut 2019 i første omgang.

Gratis

ELEVENS VERDEN

Dette er vår gratis ressursbank, og viser et utvalg av innholdet på lesevinduet.no og en liten del av det du får tilgang til som abonnent. Elevens verden har lesehefter på bokmål, nynorsk og engelsk og ressurser knyttet til flere fag. Her finner du også eksterne nettressurser som kan være nyttig i din planlegging av undervisningen og for selve undervisningen.

Alfabetheftenes nivåer

Alfabetheftenes nivå A har fokus på førstelyd. Heftet fokuserer på lyd-bilde-forhold og har fire ord og bilder som gjentar seg i hele heftet. Fra enkeltord til korte setninger.

Alfabetheftenes nivå B har fokus på førstelyd, midtlyd og noe sistelyd. Heftene fokuserer på lyd-bilde-forhold og har fire ord og bilder som gjentar seg i hele heftet. To av disse har førstelyd i fokus, de to andre midtlyd/ sistelyd. Fra enkeltord til korte setninger.

Alfabetheftenes nivå C har fokus på førstelyd, midtlyd og noe sistelyd. Heftene fokuserer på lyd-bilde-forhold og har fire ord og bilder som gjentar seg i hele heftet. To av disse har førstelyd i fokus, de to andre midtlyd/ sistelyd. Fra enkeltord til korte setninger.

Om LIKS og nivåene

Visste du at alle våre Lesehefter og Faghefter har en egen LIKS-verdi? Den finner du på baksiden av heftene.

Lesbarhetsindeks (LIKS) kan brukes for å få en oppfatning av hvor lett eller vanskelig en tekst er å lese. LIKS er basert på antall ord per setning og andelen av disse ordene som er lange (Dvs. flere enn seks bokstaver) I Skandinavia er LIKS den mest brukte lesbarhetsindeksen og ble utviklet i Sverige på 1960-tallet av pedagogikkforskeren Carl Hugo Björnsson.

Les mer om LIKS på https://www.skriftlig.no/liksres

Leseheftene og Fagheftene på norsk spenner over 6 nivåer. Heftene opptrer oftest over 3 nivåer men det finnes også enkelthefter på ett nivå og andre på 2 osv. Nivå 1-3 kan passe godt på småtrinnet og 4-6 på mellomtrinnet. English Textbooks har 3 nivå.

Privatlisenser

 • - kr2 998 / 1 Year
  - kr1 498 / 1 Year
  - kr749 / 1 Year
  - kr498 / 1 Year
  - kr249 / 1 Year
  - Free
  Applying discount code. Please wait...
 • Credit Card Information

 • /
 • Billing Details

 • If entered, this will appear on the invoice, replacing the First and Last Name.

Skolelisenser

 • - kr2 998 / 1 Year
  - kr1 498 / 1 Year
  - kr749 / 1 Year
  - kr498 / 1 Year
  - kr249 / 1 Year
  - Free
  Applying discount code. Please wait...
 • Credit Card Information

 • /
 • Billing Details

 • If entered, this will appear on the invoice, replacing the First and Last Name.

Noe av det du får tilgang til som abonnent

Lesekurs B: Leksjoner

Lesekurs B: Hentediktater (8 laminerbare kort pr. leksjon)

Nivåbaserte alfabethefter

Nivåbaserte Lesehefter

Nivåbaserte Faghefter

Alphabet Books

Textbooks

Diverse ressurser

Velg blant våre abonnementsløsninger

Privatlisenser

 • - kr2 998 / 1 Year
  - kr1 498 / 1 Year
  - kr749 / 1 Year
  - kr498 / 1 Year
  - kr249 / 1 Year
  - Free
  Applying discount code. Please wait...
 • Credit Card Information

 • /
 • Billing Details

 • If entered, this will appear on the invoice, replacing the First and Last Name.

Skolelisenser

 • - kr2 998 / 1 Year
  - kr1 498 / 1 Year
  - kr749 / 1 Year
  - kr498 / 1 Year
  - kr249 / 1 Year
  - Free
  Applying discount code. Please wait...
 • Credit Card Information

 • /
 • Billing Details

 • If entered, this will appear on the invoice, replacing the First and Last Name.

Lesevinduet.no