Engasjerende leser er en funksjon i Word for Office 365 som de fleste lærere på ett eller annet tidspunkt vil kunne få bruk for. Funksjonen ble lagt til i 2018, men av egen erfaring så er det ikke så mange som er klar over at denne funksjonen eksisterer. Trenger du du et verktøy som lett gir deg muligheten til å dele inn alle ord i en tekst i stavelser, identifisere ordklasser som verb, substantiv, adjektiv og adverb og i tillegg har talesyntese der en stemme leser opp teksten for eleven, så er Engasjerende leser et godt verktøy.

Talesyntese som du også finner i CD-ord og IntoWords er tilgjengelig i Word for Office 365. Nå skal det poengteres at du finner ikke Engasjerende leser i installerte versjoner av Office Word som har blitt innstallert via CD-rom eller desktopinstallasjon. Funksjonen Engasjerende leser finnes kun i online-versjonen av Word i Office 365.

Skjermdump fra tipsvideoen over: Inndeling av stavelser

Engasjerende leser starter du via selve word-dokumentet ved å gå til «visning» i topp-menyen og «Engasjerende leser» i den påfølgende undermenyen. Teksten du har i word-dokumentet konverteres til et eget lite program som dukker opp når du klikker på «Engasjerende leser». Programmet har tre menyer som er fine å bruke. En for tekstinnstillinger, en for grammatikk og en for selve lesingen og talesyntesen med opplesing av tekst (I One Note finner du Engasjerende leser i samme meny under «Visning» for den som bruker One Note mye).

Tekstinnstillinger:
Denne menyen er hovedsakelig for endring av font og skriftstørrelse og bakgrunnsfarger og fortetning av tekst eller utvidelse av tekstens mellomrom mellom ord og bokstaver for å gjøre lesingen letter for elevene.

Grammatikkinnstillinger:
Denne funksjonen er interessant, da du har mulighet å legge til markører for stavelsene i alle ord i hele teksten ved ett enkelt klikk. Stavelsene legges til på riktig sted og er helt ypperlig å bruke for å forenkle en tekst eller et utdrag av en tekst for en elev som trenger nettopp dette for tekstøving. Det kan være et utdrag av en tekst klassen får i lekse, eller hele teksten. Det finnes en bildeordliste i Engasjerende leser. Klikker du på for eksempel et substantiv eller et verb i teksten, vil det dukke opp et bilde av ordet. Flott å bruke dersom du ønsker å visualisere ordet for elever som enten ikke har løst lesekoden, eller trenger å koble ordet til noe visuelt. Det kan for eksempel være elever med Downs syndrom.

Skjermdump fra tipsvideoen over: Bildeordliste

Bruker du denne funksjonen for enkeltelever i klassen sin, så har du kanskje også behov for å få inn tekst fra bøker inn i Word slik at du kan redigere og forenkle den. Da kan du bruke en mobil-app som heter Office Lens.


Office lens finner du informasjon om her og der du skaffer deg apper i app-store på mobiltelefonen din. Appen er gratis.

Kort om Office Lens: Appen kan brukes til å ta bilder av dokumenter, tekstsider i bøker og lignende, og konvertere disse til pdf eller word-filer slik at du kan redigere teksten og bruke den på Engasjerende leser. Når bildet er tatt, vil teksten du tok bilde av automatisk knytte seg til din Office 365-konto og opprette en word-fil av det du tok bilde av. Deretter er det bare å redigere teksten (dobbeltsjekke at alt ble riktig – programmet kan ha problemer med æ, ø, å, avsnitt og andre tegn), og koble den til Engasjerende leser som beskrevet over og i videoen i artikkelen. LES OM OFFICE LENS HER


Leseinnstillinger:
Leseinnstillingene i Engasjerende leser gir mulighet til å få teksten opplest. Bruk talesyntesen der det er nødvendig for eleven. Bruk linjefokus dersom du ønsker å ramme inn en og en linje, 3 linjer eller 5 linjer om gangen for eleven, slik at fokuset i lesingen er på færre linjer enn en hel tekstside. Enkelte elever har behov for nettopp dette hvis de har vanskeligheter med å holde blikket på tekstlinjen. Til slutt kan du oversette teksten til utrolig mange språk. Det kan være interessant dersom man har polske elever eller andre minoritetsspråklige elever når du skal sende ut informasjonsbrev eller lignende. Det må påpekes at selve oversettelsen ikke alltid er bra nok. Det kan bli litt direkte oversatt, noe du sikkert kommer til å oppdage, så dobbeltsjekk at gramatikk o.l. blir riktig dersom du ønsker å oversette en tekst og bruke den i engelsktimen.

Skjermdump fra tipsvideoen over: Lesefokus

De fleste skolene har nå Feide-innlogging og det inkluderer også elevene. Har de tilgang til office 365, så er det absolutt mer interessant å lære elevene å bruke Engasjerende leser. Da kan de selv legge inn tekstene de har lyst til å få opplest med linjefokus om de ønsker det.

Med Engasjerende leser kan du kopiere en hel tekst med stavelsesinndelinger og ordklasseidentifisering i teksten, og legge over til en annen word-fil som et arbeidsark eller leseark du skal benytte i klassen eller på lesekurs. Denne funksjonen er veldig god, men med små skjønnhetsfeil, så dobbeltsjekk alltid at det ferdige resultatet ble bra.

LES MER OM OFFICE LENS HER

SE GJENNOM
Meget bra programtillegg i Word
Forrige artikkelLydøving
Neste artikkelOffice Lens – En aldri så liten scanner som kobles til din Office 365-konto
Lesekurslærer og forfatter
engasjerende-leserEt veldig flott verktøy som gjør livet lettere for læreren som trenger å tilpasse og tilrettelegge en tekst for elevene som enten trenger å bryte ned en tekst i stavelser og ordklasser, eller få teksten lest opp. Funksjonen har en del skjønnhetsfeil som ødelegger den totale opplevelsen av funksjonene man prøver å tillegge teksten, men alt i alt et meget bra verktøy som du har gratis med om du bruker Word online i Office 365.