Jeg har holdt Lesekurs på min egen skole nå i ca. 4 år for mellomtrinnet og har vært leseveileder i forbindelse med leseopplæringen. Jeg tør påstå at jeg vet at motivasjonen til elevene er avgjørende for resultatet av hva elevene lærer på disse intensive lesekursene. Elever som har utfordringer med lesing og skriving har ofte, men ikke alltid, utfordringer med nettopp motivasjonen. Det er helt naturlig, og du kan tenke deg selv i hvilken grad du hadde vært motivert om du skulle lære noe du ikke er interessert i, noe du føler du ikke behersker og som er vanskelig å lære fordi det ligger ikke i din natur at emnet læres lett. Svaret hadde nok vært at de fleste av oss ville hatt store problemer med å motivere oss til å gjennomføre trening i et slikt emne. Samtidig kan vi som voksne tvinge oss selv til likevel å gjøre det fordi vi har et litt annet syn på helheten i det vi gjør, men det har ikke alltid barn.

Jeg har møtt barn som sliter veldig med lesingen, men som likevel er arbeidsjern og gjør alt de kan for å bli bedre, men ofte er disse barna unntakene. Det er forfriskende å se disse barna slite seg gjennom noe de virkelig har vanskeligheter med, men samtidig har jeg medfølelse med alle de som ikke har den samme arbeidsmotoren og møter nederlag på nederlag i det de gjør. Selvfølgelig kan det bli en ond sirkel som gjør det vanskelig å tvinge gjennom en arbeidsøkt som skal oppleves som en positiv prosess.

Noe som fungerer veldig godt på mine lesekurs, og som jeg virkelig må anbefale er et kortspill jeg selv har laget som heter Lag setninger 1 (Red. PÅ GRUNN AV PROBLEMER MED AT PRISENE VISES UTEN MOMS MÅ MAN NÅ LOGGE INN / OPPRETTE GRATISM^BRUKER FOR Å KUNNE SE PRODUKTENE – Beklager dette men systemet roter til prisene. Det holdes lukket for gratismedlemmer pga. dette for der vises prisene riktig. ønsker du å se nærmere på kortstokken så må du nok opprette gratisbruker)– Dette skal ikke være reklame for dette kortspillet, men det er altså dette jeg bruker – og mange av produktene jeg lager gjennom Skoleforlaget AS og Lesevinduet.no er nettopp ting jeg selv bruker ofte selv, og får testet ut i praksis til daglig. Slike kortspill kan du lett lage selv om du ønsker det, føler du har kapasiteten og oversikten, slik at du får en balansert kortstokk og kortspill.

Jeg bruker også fortellerkort og historieterninger som skal hjelpe elevene å skrive egne tekster og fortellinger. Slike hjelpemidler er en fin motivasjon for elever som går på intensive lesekurs. Jeg bruker Lag setninger 1 som premie mot slutten av hver økt. Jobber elevene godt, selv om de syns det er vanskelig, og klarer å produsere både lest tekst og besvarte oppgaver, uansett hvor mye de får gjort, så er premien et kortspill eller slike hjelpemidler.

Det spesielle med kortspill der elevene skal lage setninger er at det oppstår metaspråklig bevissthet og diskusjon mellom elevene om hvordan en setning er bygd opp. Selv om de er motstandere oppstår det en stolthet rundt det å kunne hjelpe motstanderne til å bruke riktig ord/ordklasse for å få til en fullstendig setning. Dette er ikke lærerstyrt annet enn at jeg passer på at setningene er gode nok, selv om de for eksempel er korte som: Andreas leser. Den er godkjent på lik linje som: Andreas leser ofte i boken. Gjennom lek diskuterer elevene faktisk språket uten at de er bevisst at det er det de gjør. Skal du få elevene til å snakke om språket i klasserommet og ut fra oppgaver i en lærebok, har jeg sett svært ofte at dette skjer med minste motstands vei. Mange gjør bare det de må, og engasjementet synker fordi så mange blir stille når de får spørsmål. Med kortspill blir det en lek, og når elevene leker, så faller det naturlig å prate nettopp om hvordan de kan få til bedre og bedre setninger, og for å få til dette, oppstår dialogen mellom elevene på samme lag, og motstanderlaget.

Derfor anbefaler jeg på det sterkeste at du bruker kortspill, gjerne som du lager selv og laminerer som gjør at elevene må bygge opp setninger med enkeltord og ulike ordklasser, som en motivasjon og premie etter de har jobbet godt å lenge i en økt med intensiv time med lesekurs, og gjerne også i andre sammenhenger som for eksempel stasjonstrening i klasserommet (Bare merk at du nok vil få engasjerte elever som øker lydnivået litt i rommet – men det vil i så fall være positiv støy og en god forutsetning for at de ønsker å spille neste gang også, så legg rammene rundt nettopp dette engasjementet).

Alt godt!
Martin Fyrileiv