Menu

Bli gratismedlem og få tilgang til vår ressursbank "Elevens verden"

Privatlisenser

 • - Free
  - kr749 / 1 Year
  - kr249 / 1 Year
  Applying discount code. Please wait...
 • Credit Card Information

 • /
 • Billing Details

 • If entered, this will appear on the invoice, replacing the First and Last Name.

Skolelisenser

 • - Free
  - kr2 998 / 1 Year
  - kr498 / 1 Year
  Applying discount code. Please wait...
 • Credit Card Information

 • /
 • Billing Details

 • If entered, this will appear on the invoice, replacing the First and Last Name.

Abonnementene løper til de blir oppsagt og fornyes automatisk etter et år. Du avbryter abonnementet selv under “min konto.” Alle priser under er inkl. mva. For fakturabestilling tilkommer kr. 49,- + mva i faktureringsgebyr.

 • kr2 998 / 1 Year
  kr1 498 / 1 Year
  kr749 / 1 Year
  kr498 / 1 Year
  kr249 / 1 Year
  Free
  Applying discount code. Please wait…
 • Credit Card Information

 • /
 • Billing Details

 • If entered, this will appear on the invoice, replacing the First and Last Name.

Abonnementene løper til de blir oppsagt og fornyes automatisk etter et år. Du avbryter abonnementet selv under “min konto”

Gratismedlemskap er basis for alle lisenser og abonnementer.  Private benytter skjemaet under  og blir automatisk lagt til riktig abonnement etter betaling, eller ved gratismedlemsskap. 

(Problemer med betalingsløsningen? Send oss en e-post på: post@lesevinduet.no)

Utvalg av nivåbaserte lesehefter og ressurser for abonnenter

*Alle priser er inkludert merverdiavgift. Fakturagebyr på kr. 49,- (+ mva)  tilkommer alle fakturakjøp som skolelisens og klasselisens.

Lesevinduet er en abonnementsordning for skoler, barnehager, lærere, utdanningsinstitusjoner og andre som ønsker nivåbaserte lesehefter med fri tilgang og fri nedlastning innenfor lisensavtalens bruksbegrensninger. Man kan være gratismedlem og få tilgang til alle våre gratis digitale produkter eller man kan velge privatlisens, klasselisens eller til og med skolelisens for minst 1 år. Lesevinduet utvider stadig og flere og flere digitale lesehefter blir lagt til fortløpende uten at det koster mer ut over abonnementsprisen. Skolelisensen gir fri tilgang til alle som er ansatt på en skole og som har bruk for våre produkter i sin daglige undervisning. Privatlisens og klasselisens følger én person og én klasse.
Det er også mulig å abonnere kun på vår nyhetsquiz for grunnskolen: SkoleNytt fra og med nyttår. SkoleNytt er inkludert i et abonnement på Lesevinduet.

Alle våre digitale lesehefter og andre produkter på lesevinduet.no kan lastes ned direkte fra siden med utgangspunkt i hvilket abonnement / lisens du har. Er du gratismedlem får du tilgang til artikler og vår ressursbank “Elevens verden”. Fram til nyttår er også SkoleNytt gratis og tilgjengelig som gratismedlem.

 1. Brukervilkårene gjelder alle typer privatlisenser, klasselisenser og skolelisenser på lesevinduet.no
 2. Privatlisens og Klasselisens følger personen / klassen lisensen gjelder. En slik lisens er personlig eller følger klassen lisensen er kjøpt for. Det betyr at det ikke er tillatt å dele produktene som kan lastes ned med andre enn elevene en selv underviser. Innholdet, originale nedlastbare filer og tilverkede lesehefter kan ikke deles med andre kolleger som lisensen ikke er beregnet for, selv om heftene er skrevet ut og laget fysiske hefter av. Ønskes det at flere skal ha tilgang til innholdet, skal det kjøpes skolelisens, eller likt antall klasselisenser som antallet lærere / klasser som skal bruke det. Med lisensen er det lov å dele ut fysiske hefter til elevene i klassen(e) lisensen dekker. Privatlisensen varer 1 år fra kjøpsdato og avsluttes dersom abonnenten ikke kjøper for ny periode på www.skoleliv.no. Klasselisensen kan kjøpes av en skole og varer 1 år fra innkjøpsdato. Oppsigelsestiden for klasselisensen er 30 dager før ny abonnementsperiode starter. Mottar Skoleforlaget AS ingen oppsigelse sendes det ut ny faktura for neste periode uten opphold.
 3. Skolelisens er det abonnementet som dekker bruk av alt vårt innhold til en enkeltskole, uansett antall elever, ansatte eller andre internt i skolen som har behov for våre produkter. Skolelisensen varer 1 år fra innkjøpsdato. Oppsigelsestiden er 30 dager før ny abonnementsperiode starter. Mottar Skoleforlaget AS ingen oppsigelse sendes det ut ny faktura for neste periode uten opphold. Dersom en kommune ønsker abonnement for flere skoler i kommunen, kan kommuneledelsen ta kontakt på post@skoleforlaget.no for tilbud og rabatter.
 4. Alle produkter som erverves gjennom Lesevinduets abonnement er Skoleforlaget AS sin eiendom, og kan ikke deles utenfor lisensen, selges (fysisk eller digitalt) til andre.
 5.  Abonnenten får umiddelbar tilgang til alle nye produkter som legges til i tjenesten uten ytterligere kostnader innenfor lisensområdet.
 6. Overtredelse er straffbart og kan medføre erstatningsansvar. Skolens ledelse er ansvarlig for at skolens innkjøpte lisenser og brukervilkår overholdes og etterfølges av sine ansatte.
 7. Oppsigelse kan gjøres pr. e-post til post@skoleforlaget.no for skoler og institusjoner.
 8. Ved bruk av tjenesten aksepterer Abonnenten disse vilkårene uten forbehold, og er pliktig til å orientere seg regelmessig om oppdateringer av disse. Vilkårene kan endre seg uten forvarsel, men store endringer vil annonseres.

Privatabonnement avsluttes automatisk etter ett år. Skoleabonnement har 30 dagers oppsigelsestid. Ny faktura sendes automatisk ut til skolen dersom oppsigelse av abonnementet ikke er mottatt pr. e-post fra bestiller. Ønsker man å si opp abonnementet sendes ganske enkelt en e-post til post@skoleforlaget.no

Noe av det du får tilgang til som abonnent

Nivåbaserte alfabethefter og arbeidshefter

Nivåbaserte Lesehefter

Nivåbaserte Faghefter

Alphabet Books

Textbooks

Diverse ressurser

Lesevinduet.no