For at elever i skolen skal kunne utvikle sin læring gjennom lesing er det greit at de har et utvalg lesestrategier å støtte seg på. En ting er at man skal bli en god teknisk leser og kunne avkode lyder og ord i leseopplæringen, men skal man kunne fordøye innholdet i fagtekster, trenger man strategier å støtte seg på. I denne artikkelen ser vi nærmere på BISON som lesestrategi.

BISON som lesestrategi skal gi leseren et overblikk over hva teksten handler om, og dette starter allerede før teksten er lest, såkalt førlesing. Fagtekster er omtrent uten unntak sammensatte tekster. Dette er tekster med bilder, diagrammer, figurer og illustrasjoner som ikke bare er der for morro skyld, men som skal gi støtte til leseren underveis i lesingen, og for å skape interesse for teksten og innholdet. Visuelle elementer i en tekst er med på å skape læring, men da må man være bevisst hvordan man finner denne kunnskapen i nettopp dette. Ingresser, overskrifter, og typografi er også med på å gi leseren innsikt i teksten. Et eksempel på bruk av BISON er gjerne når man gjør dette ubevisst. Skumleser man gjennom en avis for å finne det man liker å lese om, så fokuserer man på overskrifter, bilder og ingresser som fanger ditt interessefelt.

BISON har en bisonokse knyttet til seg uten at denne har en funksjon annet enn til å huske at lesestrategien faktisk heter BISON.

BISON står for:

  • B – Bilder og bildetekst
  • I – Innledning / Ingress
  • S – Siste avsnitt
  • O – Overskrifter
  • N – NB!-ord. Dette er typografiske endringer i teksten som feks. kursiv og fet skrift

Et eksempel på bruk av BISON er gjerne når man gjør dette ubevisst. Skumleser man gjennom en avis for å finne det man liker å lese om, så fokuserer man på overskrifter, bilder og ingresser som fanger ditt interessefelt. Du vet hvor sporten er hvis det er det du vil ha, og kulturdelen hvis den er å foretrekke. BISON bevisstgjør elevene og gir de trening i slik seleksjon, men da bør teknikken brukes såpass mye at elevene lærer å bruke den i flere sammenhenger. Gjerne også i kombinasjon med andre hjelpemidler som VØL, så fanger man også opp etterlesing som bevisstgjør hva elevene faktisk har lært og reflekterer dette med det de trodde de visste om emnet før de begynte å arbeide med teksten. 

Les om VØL som hjelpemiddel til lesestrategi her