Nå kan du bruke kopimaskinen til å hefte alfabetheftene for deg i tillegg til selvheftingsmuligheter. Alle alfabethefter på alle nivåer er nå konvertert til A4-ark.

I tillegg har alle nivå A-hefter egne arbeidshefter iht. ABC-fasen i leseopplæringen, og arbeidshefter til nivå B og C produseres nå fortløpende.

som abonnent finner du heftene her

Er du ikke abonnent, kan du likevel se et speil av alt innholdet vårt her