Menu

Alfabetheftenes arbeidshefter

Da er jeg i gang med alfabetheftenes egne arbeidshefter. Det er 10 oppgaver over 5 sider som går på avkoding. Oppgavene følger leseopplæringens A-B-C-fase. Alfabetheftene egner seg som 90% tekster for førsteklassinger eller andre som henger etter i leseopplæringen på småskolen. Oppgavetypene og rekkefølge opp mot ABC-fasen er rådført med PPT i forhold til leseopplæringens tidlige innsats.

Det vil komme ett arbeidshefte pr. alfabethefte. I dag er det 70 alfabethefter på Bokmål, og alle disse vil få sitt arbeidshefte. Det er nå lagt ut 3 arbeidshefter, og det vil komme flere fortløpende.

Du kan lese mer om alfabetheftene og arbeidsheftene her.

Lesevinduet.no