Menu

Bli gratismedlem eller abonner nå!

 • - Free
  - kr749 / 1 Year
  - kr199 / 6 Months
  Applying discount code. Please wait...
 • Credit Card Information

 • /
 • Billing Details

 • If entered, this will appear on the invoice, replacing the First and Last Name.

Det er mulig å kjøpe enkeltprodukter for dere som ikke er abonnenter

Siste lesehefter og ressurser for abonnenter

Siste lesehefter og ressurser for gratismedlemmer

Som abonnent på Lesevinduet får du tilgang til alle nivåbaserte alfabethefter, lesehefter og faghefter, samt alle typer ressurser som eksisterer pr. i dag, og alt nytt som legges til i katalogen så lenge du har et aktivt abonnement. I dag er det rundt 150 nivåbaserte lesehefter tilsammen, men vi stopper aldri å legge ut nye hefter og ressurser for undervising i grunnskolen. Mye mer vil komme, og vil du være med underveis, er du hjertelig velkommen som abonnent. 

 

Ønsker du å se hva vi har å tilby, så er du hjertelig velkommen som gratismedlem. Da får du tilgang til vår voksende ressursbank “Elevens verden” – der du får vurdert og sett et utvalg av våre produkter.

LESEVINDUET

Hva er Lesevinduet og hva får du som abonnent? På denne informasjonssiden får du svar på det meste du lurer på. Har du ytterligere spørsmål i forhold til produktene og abonnementene, så er det bare å ta kontakt på post@lesevinduet.no

0
Lesehefter
0
Lesekursleksjoner

Slik lager du leseheftene

Mannen bak Lesevinduet

Portrett

Martin Fyrileiv (f. 1977) jobber til daglig som lesekurslærer og barnebokforfatter i Namsos kommune.

BOKMÅL

De fleste nivåbaserte lesehefter og ressurser på Lesevinduet.no er på bokmål. Det legges til nye lesehefter og ressurser ukentlig og innholdet vokser stadig i omfang. Det har til nå blitt produsert en god del nivå 1-3 lesehefter og faghefter og er i gang med nivå 4-6.

NYNORSK

Nivåbaserte lesehefter på nynorsk er i tidlig utviklingsfase. Målet er at alle lese-hefter og ressurser som er tilgjengelig på bokmål vil komme på nynorsk, men dette tar noe tid, og hvis nynorsk er målformen du ønsker å benytte, så anbefales ikke et abonnement pr. i dag. Følg likevel med på vår gratis ressursbank Elevens verden. Nynorskopplegg, lesehefter og annet som blir produsert vil legges ut gratis til dette tilbudet er tilstrekkelig.

ENGELSK

Vi har både alfabethefter (1 nivå) og lesehefter på engelsk (3 nivåer) tilgjengelig i katalogen. Det legges til nye lesehefter og ressurser fortløpende og innholdet vokser stadig i omfang.

Har du tips til lesehefter eller ressurser du skulle ønske var i katalogen vår, tips oss gjerne på e-post: post@lesevinduet.no

LESEKURS

Vi er i gang med å lage et komplett lesekursopplegg for mellomtrinnet. Lesekursopplegget passer også i SNO (Særskilt norskopplæring) og voksenopplæringen for minoritetsspråklige. Lesekursoppleggene vil få egne tekster mot bestemte lyder og konsonantforbindelser, og det vil lages egne 90% lesehefter for alle leksjonene. Egne klasselesekurs vil også komme her.

SkoleNytt er vår nyhetsquiz for grunnskolen. Innen mandag hver uke ligger ny nyhetsquiz klar for nedlastning til alle våre abonnenter. Den inneholder 10 quizoppgaver fra forrige ukes nyheter, og det som er aktuelt i nyhetsbildet. Få elevene engasjerte og motivere de til å følge med på nyhetene og i mediene ved å gi de nyhetsquizen hver uke. SkoleNytt er passer også ungdomsskolen.
Fra 1. januar 2019 ble SkoleNytt en abonnementstjeneste. Ved å abonnere på Lesevinduet, får man automatisk tilgang til SkoleNytt.

*SkoleNytt evalueres mot slutten av 2019, og om vi fortsetter å lage SkoleNytt i 2020 gjenstår å se. Det avhenger av hvor mange som bruker det. Derfor er også dette en abonnementstjeneste som kun varer ut 2019 i første omgang.

ELEVENS VERDEN

Dette er vår gratis ressursbank, og viser et utvalg av innholdet på lesevinduet.no og en liten del av det du får tilgang til som abonnent. Elevens verden har lesehefter på bokmål, nynorsk og engelsk og ressurser knyttet til flere fag. Her finner du også eksterne nettressurser som kan være nyttig i din planlegging av undervisningen og for selve undervisningen.

Bli gratismedlem og få tilgang til vår ressursbank "Elevens verden"

Privatlisenser

 • - Free
  - kr749 / 1 Year
  - kr199 / 6 Months
  Applying discount code. Please wait...
 • Credit Card Information

 • /
 • Billing Details

 • If entered, this will appear on the invoice, replacing the First and Last Name.

Skolelisenser

 • - Free
  - kr2 998 / 1 Year
  - kr349 / 6 Months
  - kr1 498 / 1 Year
  Applying discount code. Please wait...
 • Credit Card Information

 • /
 • Billing Details

 • If entered, this will appear on the invoice, replacing the First and Last Name.

*Alle priser er inkludert merverdiavgift. Fakturagebyr på kr. 49,- + mva. tilkommer alle fakturakjøp som ved. skolelisens eller klasselisens

Lesevinduet er en abonnementsordning for skoler, barnehager, lærere, utdanningsinstitusjoner og andre som ønsker nivåbaserte lesehefter med fri tilgang og fri nedlastning innenfor lisensavtalens bruksbegrensninger. Man kan være gratismedlem og få tilgang til alle våre gratis digitale produkter eller man kan velge privatlisens, klasselisens eller til og med skolelisens for minst 1 år. Lesevinduet utvider stadig og flere og flere digitale lesehefter blir lagt til fortløpende uten at det koster mer ut over abonnementsprisen. Skolelisensen gir fri tilgang til alle som er ansatt på en skole og som har bruk for våre produkter i sin daglige undervisning. Privatlisens og klasselisens følger én person og én klasse.


Det er også mulig å abonnere kun på vår nyhetsquiz for grunnskolen: SkoleNytt fra og med nyttår. SkoleNytt er inkludert i et abonnement på Lesevinduet.

Alle våre digitale lesehefter og andre produkter på lesevinduet.no kan lastes ned direkte fra siden med utgangspunkt i hvilket abonnement / lisens du har. Er du gratismedlem får du tilgang til artikler og vår ressursbank “Elevens verden”. Fram til nyttår er også SkoleNytt gratis og tilgjengelig som gratismedlem.

 1. Brukervilkårene gjelder alle typer privatlisenser, klasselisenser og skolelisenser på lesevinduet.no
 2. Privatlisens og Klasselisens følger personen / klassen lisensen gjelder. En slik lisens er personlig eller følger klassen lisensen er kjøpt for. Det betyr at det ikke er tillatt å dele produktene som kan lastes ned med andre enn elevene en selv underviser. Innholdet, originale nedlastbare filer og tilverkede lesehefter kan ikke deles med andre kolleger som lisensen ikke er beregnet for, selv om heftene er skrevet ut og laget fysiske hefter av. Ønskes det at flere skal ha tilgang til innholdet, skal det kjøpes skolelisens, eller likt antall klasselisenser som antallet lærere / klasser som skal bruke det. Med lisensen er det lov å dele ut fysiske hefter til elevene i klassen(e) lisensen dekker. Privatlisensen varer 1 år fra kjøpsdato og avsluttes dersom abonnenten ikke kjøper for ny periode på www.skoleliv.no. Klasselisensen kan kjøpes av en skole og varer 1 år fra innkjøpsdato. Oppsigelsestiden for klasselisensen er 30 dager før ny abonnementsperiode starter. Mottar Skoleforlaget AS ingen oppsigelse sendes det ut ny faktura for neste periode uten opphold.
 3. Skolelisens er det abonnementet som dekker bruk av alt vårt innhold til en enkeltskole, uansett antall elever, ansatte eller andre internt i skolen som har behov for våre produkter. Skolelisensen varer 1 år fra innkjøpsdato. Oppsigelsestiden er 30 dager før ny abonnementsperiode starter. Mottar Skoleforlaget AS ingen oppsigelse sendes det ut ny faktura for neste periode uten opphold. Dersom en kommune ønsker abonnement for flere skoler i kommunen, kan kommuneledelsen ta kontakt på post@skoleforlaget.no for tilbud og rabatter.
 4. Alle produkter som erverves gjennom Lesevinduets abonnement er Skoleforlaget AS sin eiendom, og kan ikke deles utenfor lisensen, selges (fysisk eller digitalt) til andre.
 5.  Abonnenten får umiddelbar tilgang til alle nye produkter som legges til i tjenesten uten ytterligere kostnader innenfor lisensområdet.
 6. Overtredelse er straffbart og kan medføre erstatningsansvar. Skolens ledelse er ansvarlig for at skolens innkjøpte lisenser og brukervilkår overholdes og etterfølges av sine ansatte.
 7. Oppsigelse kan gjøres pr. e-post til post@lesevinduet.no for skoler og institusjoner.
 8. Ved bruk av tjenesten aksepterer Abonnenten disse vilkårene uten forbehold, og er pliktig til å orientere seg regelmessig om oppdateringer av disse. Vilkårene kan endre seg uten forvarsel, men store endringer vil annonseres.

Privatabonnement avsluttes automatisk etter ett år. Skoleabonnement har 30 dagers oppsigelsestid. Ny faktura sendes automatisk ut til skolen dersom oppsigelse av abonnementet ikke er mottatt pr. e-post fra bestiller. Ønsker man å si opp abonnementet sendes ganske enkelt en e-post til post@lesevinduet.no

Lesevinduet.no